FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Puclice

Obec Puclice je položena v mělkém údolí mezi Staňkovem a Horšovským Týnem. Od Staňkova je vzdálena 3 km západním směrem.

Historie

Nejstarší historické zmínky o Puclicích pocházejí z roku 1379, kdy byla ves součástí panství nedalekého hrádku Lacemboku u Krchleb. Tvrz, jejímž stavebníkem byl patrně Bušek z rodu Bohuchvaldů z Hrádku, zde vznikla nejspíše na přelomu 14. a 15. století. K radikální přestavbě staré, z větší části dřevěné tvrze, dochází za Šlovických ze Šlovic, patrně v průběhu poslední třetiny 15.století. Šlovičtí zemané obývali tvrz přestavěnou na renezanční rezidenci téměř do konce 17.století, kdy ji kupuje Jaroslav Hora z Ocelovic. Ten přestavěl objekt na barokní zámeček, jehož dřevěné stropy a úprava místností jsou dosud zachovalé v západním křídle. Po Širntyngárech, kteří byli posledními majiteli samostatného puclického statku, jej získávají Trauttmansdorffové, kteří Puclice připojili k Horšovskému Týnu. Tím ztrácí starý zámek odpovídající využití, kterého se dočkal teprve po dlouhých 240 letech.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V letech 1998-2004 proběhla rekonstrukce tvrze a nyní zde najdeme obecní úřad, mateřskou školku, obecní knihovnu, společenské prostory a muzeum.

Turistické body v okolí

Puclice - pomník padlých
Pomník • 59 m
Puclice - pomník padlých
Pomník • 63 m
Puclice - rybník
Rybník • 70 m
Puclice - sv. Máří Magdaléna
Kaple • 71 m
Puclice - tvrz
Tvrz • 135 m
Puclice - čp. 2
Dům • 188 m
Vyhlídková věž Puclice
Věž, rozhledna • 518 m
Puclice - sv. Jan Nepomucký
Socha • 627 m

Občanské body v okolí

Mateřská škola Puclice
Škola • 20 m
Křenovy
Železniční stanice • 2 km
Staňkov - letištní plocha
Letectví • 3 km
Semošice - Peřina
Železniční stanice • 3 km
Semošice
Železniční stanice • 4 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Spádové obce

  • Doubrava
  • Malý Malahov
  • Puclice