FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Tlumačov

Obec Tlumačov leží jižně a přibližně 5 km od města Domažlice.

Historie

Tlumačov leží na okraji bývalého pohraničního hvozdu. První písemná zmínka (1325) pochází z opisu nejstaršího chodského privilegia. Při chodské rebelii v r. 1693 se Tlumačovští spojili se sedláky z horního Chodska a uprchli do lesů mezi Tlumačovem a Havlovicemi. Povstání započalo 6. července, ale již 13. července se zástupci chodských vsí mimo Pocinovskývh a Lhotských podrobili vrchnosti. K nejradikálnějším povstalcům náležel tlumačovský Adam Forst, který byl propuštěn teprve v roce 1698 na přímluvu nové vrchnosti, Stadionu. Ve druhém povstání roku 1767 patřili Tlumačovští k nejvzpurnějším sedlákům. Vrchnosti vyčítali, že na jejich gruntech nechala vystavět dvůr Filipsberg - dnešní Filipovu Horu. V roce 1654 žilo ve vsi 27 hospodářů, v roce 1757 to bylo již 57 hospodářů. Roku 1930 se ves skládala ze 111 chalup obydlených 573 obyvateli.

Filipova Hora - zástavba obce je roztroušená na stráních při silnici z Mrákova do Maxova. Původně zde stával panský dvůr nazvaný po Filipu Janu Stadionovi, majiteli koutskotrhanovského panství. V r. 1780 dvůr vyhořel a byl rozprodán třem poddaným z Maxova, kteří položili základ nové vsi.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Ve vesničce funguje mateřská školka, základní školu navštěvují děti v nedalekém Mrákově. Využívají k tomu především autobusových linek, stejně jako ostatní občané vesnice dojíždějící za prací, lékaři či úřady.

Tlumačov je plynofikován, nachází se zde také veřejná knihovna s přístupem k internetu, koupaliště a venkovní hřiště. Návštěvníkům i místním slouží několik restauračních a ubytovacích zařízení.

Spolkový život v Tlumačově reprezentují hlavně dobrovolní hasiči, UCHO - univerzální chodská organizace, myslivecké sdružení, rybářský spolek a sportovní organizace – florbalový a fotbalový oddíl. Tyto spolky pořádají spolu s obcí pro své spoluobčany mnohé sportovní, kulturní a společenské akce. Jmenovat lze například maškarní bály, loučení s prázdninami, stavění a kácení máje, oslavy masopustu, vánoční jarmark či koledování u vánočního stromečku.

Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště a sportovní hřiště.Ve vesničce funguje mateřská školka, základní školu navštěvují děti v nedalekém Mrákově. Využívají k tomu především autobusových linek, stejně jako ostatní občané vesnice dojíždějící za prací, lékaři či úřady.

Tlumačov je plynofikován, nachází se zde také veřejná knihovna s přístupem k internetu, koupaliště a venkovní hřiště. Návštěvníkům i místním slouží několik restauračních a ubytovacích zařízení.

Spolkový život v Tlumačově reprezentují hlavně dobrovolní hasiči, UCHO - univerzální chodská organizace, myslivecké sdružení, rybářský spolek a sportovní organizace – florbalový a fotbalový oddíl. Tyto spolky pořádají spolu s obcí pro své spoluobčany mnohé sportovní, kulturní a společenské akce. Jmenovat lze například maškarní bály, loučení s prázdninami, stavění a kácení máje, oslavy masopustu, vánoční jarmark či koledování u vánočního stromečku.

Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště a sportovní hřiště.

Turistické body v okolí

Tlumačov - pamětní deska Václava Pejsara
Pamětní deska • 62 m
Tlumačov - pomník padlým
Pomník • 62 m
Tlumačov - Panna Marie Pomocná
Kaple • 67 m
Vyhlídková věž Tlumačov
Věž, rozhledna • 526 m
Mrákov - sv. Vavřinec
Kostel • 2 km
Mrákov - pomník padlým
Pomník • 2 km
Mrákov - statek u Bílků
Statek • 2 km
Mrákov - kaple
Kaple • 2 km

Občanské body v okolí

Mateřská škola Tlumačov
Škola • 179 m
TJ Start Tlumačov
Fotbalové hřiště • 874 m
Tlumačov - koupaliště
Koupaliště • 943 m
SK Rudá Hvězda Stráž
Fotbalové hřiště • 2 km
Mrákov - koupaliště
Koupaliště • 2 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Spádové obce

  • Filipova Hora
  • Tlumačov