FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Vidice

Obec Vidice je rozložena v kotlině kolem prameniště potoka Slatiny při severním okraji domažlického okresu na komunikaci spojující Horšovský Týn s Borem u Tachova. Od H. Týna je vzdálena 14 km na severozápad.

Historie

Vidice

První z vidických zemanů Dobrohost je uváděn v roce 1362. Po něm následoval Konrád. Obě uvedená osobní jména upomínají na rod Zemanů ze sousední Mělnice. Na vidické tvrzi se potom často střídali příslušníci různých méně významných šlechtických rodů, např. z Kočova, Kratic, Kračína a Merklína. Před rokem 1512 byly Vidice připojeny k nedalekým Bernaticím. Od pol. 16. století do roku 1630 drželi Vidice Černínové z tasnovické větve, kteří mimo Tasnovic vlastnili také Mělnici a Slatinu. V roce 1654 je jako majitelka samostatného vidického statku uváděna Sibyla Maxmiliána Štampachová. K Vidicím náležely vsi Libosváry, Pavlovice a část Dubce. Na statku žilo celkem 29 osedlých a 20 pohořelých a nově přistěhovaných hospodářů. Roku 1757 náleželo 8 hospodářů z Vidic k panství Ostrov, větší část vsi se 34 hospodáři patřila k nedaleké Olešné spravované z löwensteinského Boru. V roce 1930 zde stálo 46 usedlostí obydlených 230 obyvateli. V současné době tady ve 32 domech žije 145 obyvatel.

Ves je rozložena v kotlině kolem prameniště potoka Slatiny. Na výrazné terénní hraně vystupující nad severní stranou návsi stával panský dvůr. Jeho objekty byly zčásti odstraněny po roce 1970. Pamětníci vypravují o rozsáhlém sklepě, jehož valená klenba nešla prorazit a proto byl ponechán pod vrstvou destrukce. Zde stávala patrně stará tvrz, která je jako stavba s kruhovým příkopem zakreslena ještě na mapě josefovského vojenského mapování z let 1764 - 1768. Na návrší směrem k návsi stávaly do roku 1988 mohutné objekty stodoly a stáje, kdy pak ustoupily plánovaným stavbám rodinných domků. Z plánovaných devíti domků byly postaveny pouze tři.

Chřebřany

Obec je umístěna v izolované poloze na komunikaci spojující Miřkov s Oplotcem. V historických pramenech se objevuje prvně roku 1379. Ve středověku náležela k blízkému Mířkovu, s nímž byla roku 1603 prodána horšovskotýnskému panství. V roce 1654 zde stálo 11 hospodářských usedlostí, r. 1757 se ves skládala ze 13 hospodářství. V roce 1930 je tu uváděno již 31 domů se 151 obyvateli. Do roku 1991 klesl počet domů na pouhých 11 a počet obyvatel, kteří zde mají trvalý pobyt, se snížil na 11. V obci schoulené v hlubokém údolí jednoho z přítoků Slatiny byla v nedávné minulosti zbořena převážná část zástavby. Hlavní příčinou byla zřejmě izolovaná poloha obce mimo hlavní silniční síť. Zbylé usedlosti se neorganicky kupí kolem obdélné návsi.

Libosváry

Obec Libosváry nalezneme při úpatí Sedmihoří v mělkém údolí Slatinského potoka asi 2 km jižně od Vidic. Ves s tvrzí, která byla v majetku vladyky Ondřeje, je zmiňována prvně r. 1320. Zprávy ze 14. a 15. stol. uvádějí Libosváry většinou jako samostatný statek, který často měnil majitele. Od 16. stol. byla ves součástí okolních panství a bývalé panské sídlo nahradil vrchnostenský dvůr. V roce 1654 se ves skládala z usedlostí 9 hospodářů a roku 1757 zde hospodařilo 8 poddanských rodin. V roce 1930 je tu zmiňováno 26 usedlostí a 129 obyvatel a r. 1991 již jen 17 domů a 45 obyvatel. V současné době má v obci trvalý pobyt 36 občanů. Je zde zachováno několik starších štukem zdobených fasád. Na pravé straně ulicové návsi stojí bývalý panský dvůr. Své opodstatnění má i druhá lokalizace, která klade zdejší tvrz na skalnatou terénní hranu za dům čp. 14. Zde je rozeznatelný kruhový pahorek, v jehož okolí se sporadicky vyskytuje keramika z konce 13. stol. Sklípky v blízkosti pahorku, které jsou někdy vydávány za zbytky tvrze, jsou však zcela nedávného data.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.czVidice

 

Současnost

V obci najdeme obecní úřad, knihovnu, hasičskou zbrojnici a vodní nádrž.

Žáci plní povinnou školní docházku v ZDŠ v Horšovském Týně. Děti v předškolním věku navštěvují mateřskou školku v nedalekém Miřkově.

Na svátek svaté Apoleny slaví Vidice jako první obec v republice pouť.

Turistické body v okolí

Vidice - čp. 5
Roubenka • 302 m
Vidice - sv. Apolena
Kostel • 488 m
Libosváry - kaple
Kaple • 2 km
Mířkov - Racovský vrch
Vrch • 2 km
Přírodní park Sedmihoří
Park • 2 km
Rozhledna Březinka
Věž, rozhledna • 2 km
Strachovice - pomník
Pomník • 3 km
Mělnice - tvrz
Tvrz • 3 km

Občanské body v okolí

Mířkov - letištní plocha
Letectví • 3 km
TJ Sokol Bernartice
Fotbalové hřiště • 4 km
TJ Sedmihoří Oplotec
Fotbalové hřiště • 4 km
Darmyšl - letištní plocha
Letectví • 4 km
Mateřská škola Mířkov
Škola • 4 km

Ubytování v okolí

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Spádové obce

  • Chřebřany
  • Libosváry
  • Vidice