FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Vlkanov

Obec Vlkanov leží 2,5 km jižně od města Poběžovice.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1361, kdy byl majitelem vsi Zdeněk z Vlkanova a Herštejna, jehož erbovní znak „jelen“ je možné dodnes spatřit na dochované pečeti z téhož roku uložené v erbovní galerii na německém hradu Lauf u Norimberka. Před husitskými válkami náležela ves k majetku kláštera v Pivoni a od roku 1537 k panství poběžovickému. V roce 1850 se Vlkanov stal samostatnou obcí v okresu Horšovský Týn a tou zůstal až do roku 1960.

Zápis z roku 1654 uvádí, že bylo v obci v té době celkem 14 hospodářství. Počet domů a obyvatel s dobou vzrůstal, takže například v roce 1839 zde stálo již 28 domů, včetně dvou hostinců, trafiky, dvou kramářství a třech menších podniků na zpracování živce, s 357 obyvateli. Existoval zde již také hasičský sbor a roku 1898 byl založen zemědělský spolek. V roce 1939 byla celá obec elektrifikována.

V říjnu roku 1938 se obec stala součástí Sudet a až do roku 1945 byl užíván úřední název obce Wilkenau. Po osvobození byla obec osídlena českým obyvatelstvem, především pak z nedalekého Postřekova a Dílů.

Známá je i vlkanovská rasovna. Zmiňuje se o ní ve svém díle i katolický kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar. Místní hyclík (ras) byl v polovině 19. století vyhlášen tamějším léčitelem. Navštěvovali ho lidé ze širokého okolí, mezi něž patřila i spisovatelka Božena Němcová, která v té době na Domažlicku pobývala.

Po roce 1945 měla obec svůj Národní výbor, který ale postupně slučováním obcí přešel pod Nový Kramolín a následně pak pod Poběžovice. V roce 1990 se obec Vlkanov znovu osamostatnila a má nyní svůj vlastní obecní úřad.

Od roku 1945 byla zemědělská půda obce obhospodařována asi z poloviny soukromníky a státním statkem. V roce 1950 bylo ze soukromníků v rámci kolektivizace zemědělství založeno JZD, které zde fungovalo až do roku 1964, kdy také tuto oblast pžřevzal státní statek.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Obec Vlkanov je malá, její občanská vybavenost je základní. Vesnice je připojena k vodovodnímu řadu, zajíždí sem spoje autobusové i vlakové dopravy. Milovníkům literatury vychází vstříc obecní knihovna, která kromě půjčování knih a časopisů umožňuje zájemcům i přístup k internetu.

Vlkanov dnes žije rušným kulturním a společenským životem, pořádají se tu například silvestrovské oslavy či soutěže ve střelbě ze vzduchovky dětí i dospělých. V roce 2011 slavila obec 650. výročí první písemné zmínky, oslavy doprovázely pouťové slavnosti, taneční zábava a sraz rodáků. Většinu společenských akcí ve Vlkanově připravují představitelé obce, pomáhají jim v tom členové zdejšího Sboru dobrovolných hasičů, kteří ji také reprezentují v regionálních soutěžích v požárním sportu.

Turistické body v okolí

Vlkanov - zvonička
Zvonička • 144 m
Vlkanov - rybník
Rybník • 226 m
Nový Kramolín - sv. Václav
Kaple • 1 km
Nový Kramolín - Nejsvětější Trojice
Socha • 1 km
Nový Kramolín - výstup křemenného valu
Geologie • 1 km
Pohodnice (Abdeckerei)
Zaniklá obec • 1 km
Šitboř - sv. Mikuláš
Kostel • 2 km
Poběžovice - fara
Dům • 2 km

Občanské body v okolí

Vlkanov - koupaliště
Koupaliště • 79 m
Vlkanov
Železniční stanice • 810 m
Mateřská škola Nový Kramolín
Škola • 1 km
Nový Kramolín
Železniční stanice • 1 km
Poběžovice - koupaliště
Koupaliště • 2 km

Ubytování v okolí

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.