FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Ždánov

Obec Ždánov leží 5,5 km severozápadně od Domažlic.

Historie

Jméno obce prodělalo od dob svého vzniku mnoho změn. Roku 1579 patřila tehdy pustá ves Zdanowo převorovi z kláštera Pivoňského, v roce 1609 ke zdanovskému dvoru jako ves Zdanov, roku 1654 měla ves jméno Danova, r. 1789 Dannowa, r. 1838 Tannawa, r. 1879 Tannova, r. 1848 Ždanow, r. 1854 Ždánov, r. 1916 Zdánov. Německé jméno Tannawa vzniklo tedy z českého Ždánov odsunutím počátečního „z" jako domnělé předložky z podoby jména „Zdanov(a)", která se vyvinula z původního jména „Ždanov". Tedy Ždanov - Zdanova - Danova - Dannowa -Tannawa.

První zmínka o obci Ždánov pochází dle historických pramenů již z doby kolem roku 1420, kdy byla majetkem Pivoňského kláštera a o něco později tehdy ještě obce Domažlické. V 15. století zpustla a kolem roku 1579 měla být znovu osídlena. Toto datum najdeme i historických pramenech jako první písemnou zmínku o obci.

Dle Berní ruly z roku 1654 patřil Ždánov řádu sv. Augustina sídlícího v pivoňském klášteře. Poddaní byli v té době rozděleni podle výměry půdy na sedláky, zahradníky, chalupníky nebo domkáře. V roce 1654 bylo tedy v obci pouze 6 domkářů.

V Tereziánském katastru po vyplnění berních přiznání, tzv. fassí, jež byl započat r. 1713 a dokončen r. 1756, náležela obec k dominikálu, byla majetkem stavu duchovního, a tak zde nebyli samostatní hospodáři. Zapsán byl v obci pouze mlýn, návesní rybník, farnost ve Štiboři a kaple sv. Kolomana.

Historie obce je spojena s počátky výroby keramiky na Chodsku. V obci samotné byla založena první manufaktura dne 25.8.1814 Františkem Josefem Mayerem. Další významnou osobností obce byl páter František Lang, který se narodil dne 27.6. 1853 v rodině učitele Josefa Langa. Vedle zásluh o archeologický výzkum na Domažlicku a místopisných prací o dějinách farností regionu se podílel i na založení Muzea Chodska v Domažlicích.

Mezi významné historické památky obce patří bývalý zámeček s hospodářským dvorem. Původní zámek byl postaven r. 1730 pivoňskými augustiniány, v jejichž držení zůstal až do r. 1787, kdy byl klášter zrušen. Proti hlavní budově klášterního dvora stojí socha sv. Augustina z r. 1763. Další významnou stavbou je kaple sv. Kolomana pocházející z r. 1684, jež byla vystavena v místní části Hrůbek pivoňským klášterem na počest ždánovského poustevníka Kolomana. Jedná se o raně barokní osmibokou stavbu (oktogon) s pětibokým chórkem, jež r.1 961 vyhořela a r. 1963 byla zcela zbořena.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Občanská vybavenost je malá, stejně jako obec. Najdeme zde veřejný vodovod, venkovní hřiště a autobusovou zastávku. Autobusy využívají místní obyvatelé k dojíždění za vzděláním, prací, lékaři, službami úřadů i za zábavou.

Dnes v obci působí několik zájmových spolků. Aktivní je Sbor dobrovolných hasičů Ždánov, SK Ždánov. Tyto spolky udržují dobrou úroveň společenského života ve vesnici.

Turistické body v okolí

Ždánov - zámek
Zámek • 168 m
Ždánov - sv. Augustin
Socha • 174 m
Ždánov - rybník
Rybník • 318 m
Ždánov - Červený Mlýn
Mlýn • 927 m
Ždánov - kaple
Kaple • 1 km
Ždánov - lom
Lom • 1 km
Draženov - Hrubých rybník
Rybník • 1 km
Ždánov - Dlouhý mlýn
Mlýn • 1 km

Občanské body v okolí

SK Draženov
Fotbalové hřiště • 67 m
Mateřská škola Benjamínek Draženov
Škola • 1 km
Draženov - koupaliště
Koupaliště • 2 km
Draženov (34520)
Pošta • 2 km
Sokol Postřekov
Fotbalové hřiště • 3 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.