FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Balbín Bohuslav

  • 3. prosinec 1621, Hradec Králové
  • 29. listopad 1688, Praha
  • historik, jezuita, básník, vlastenec (Častolovice, Praha, Jindřichův Hradec)

Český historik, píšící latinsky, člen jezuitského řádu, představitel barokního vlastenectví, kvůli kterému se dostal do nemilosti svých nadřízených. Shromáždil rozsáhlý historický materiál, z něhož - i kvůli dobové cenzuře - stačil vydat tiskem jen část, jiné jeho dobově kontroverzní spisy byly však vydány až v době osvíceneckého uvolnění. Jeho nejrozsáhlejším dílem je impozantní pokus o historicko-geografickou encyklopedii Miscellanea historica regni Bohemiae (Rozmanitosti z historie Království českého). Zde je také řada zmínek o západních Čechách - mj. je zmíněn Rýzmberk, Domažlice, Starý Herštejn, Horšovský Týn a Poběžovice.

Zdroj: www.mekbn.cz