FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Blacký Josef

  • 29. říjen 1920, Staňkov
  • 12. únor 2003, Domažlice
  • dirigent, hudební pedagog, sbormistr (Staňkov, Plzeň)

Nejprve se učil hrát v rodišti u J. Zahradníka, v r. 1936 vstoupil na pražskou konzervatoř. Působil jako kapelník budějovického Jihočeského divadla, korepetitor Národního divadla, dirigent pěveckého sboru Čs. rozhlasu. V.roce 1958 byl jmenován dirigentem Plzeňského rozhlasového orchestru, roku 1972 se stal profesorem plzeňské konzervatoře. Učil základy dirigování, čtení partitur a kromě toho vedl konzervatorní symfonický orchestr. V r. 1981 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu, ale i potom občas řídil některé veřejné koncerty. Ještě v r. 1996 se jako dirigent aktivně účastnil oslav 50. výročí trvání Plzeňského rozhlasu. Žil ve Staňkově, kde působil i v důchodu na hudební škole.

Zdroj: www.mekbn.cz