FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

AGRIMA Draženov a.s.

  • Obchody ▸ Prodej zemědělských komodit ▸ Prodej produktů živočišné výroby
  • Obchody ▸ Prodej zemědělských komodit ▸ Prodej produktů rostlinné výroby
  • Cestovní služby ▸ … ▸ Nákladní silniční doprava ▸ Mezistátní nákladní silniční dopravci
  • Auto-moto ▸ Služby auto-moto ▸ Čerpací stanice
  • Auto-moto ▸ … ▸ Autoservisy ▸ Servisy nákladních vozů a strojů

AGRIMA DRAŽENOV a.s. vznikla změnou právní formy Zemědělského družstva Draženov v prosinci roku 2002.

Hlavní činností společnosti je zemědělská výroba. Hospodaří na převážně pronajatých pozemcích o výměře cca 1900 ha zem. půdy.

V rostlinné výrobě je činnost zaměřena na pěstování obilovin, ozimé řepky, pícnin na orné půdě, doplňkové pěstování brambor.

V živočišné výrobě na chov dojnic, produkci mléka, hovězího a vepřového masa.

Doplňujícími činnostmi je prodej pohonných hmot, mazadel, olejů, opravy strojů, nákladních automobilů, tesařské práce, nákladní i osobní doprava, ubytování a stravování.