FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Josef Štětina JUDr.

  • Řemesla, služby ▸ Právní služby ▸ Advokáti
  • 10331662
  • Boženy Němcové 74, 34401 Domažlice - Týnské Předměstí
  • 379725414
  • 608 260 332
  • 723 021 218
  • advokat@akstetina.cz
  •  www.akstetina.cz

Jsem samostaným advokátem specializovaným zejména na oblast občanského, obchodního, pracovního, rodinného a správního práva s 25-ti letou praxí v oboru.

právní zaměření:

a/ v oblasti občanského práva poskytuji veškeré právní služby v této právní oblasti, zejména:

- zastupuji své klienty v občanskoprávních řízeních a sporech, včetně zastupování před všemi soudy v ČR

- sepisuji listiny o jednostraných právních úkonech (uznání závazku, přistoupení k dluhu apod.)

- sepisuji občanskoprávní smlouvy (kupní, darovací, nájemní, o vypořádání spoluvlastnictví, zástavní, o převodech nemovitostí, o zřízení věcného břemene, o náhradě škody apod.), včetně ověření podpisů smluvních stran

- zastupuji klienty při vymáhání pohledávek v exekučním řízení

- poskytuji porady a konzultace v občanskoprávních věcech

b/ v oblasti obchodního práva - poskytuji veškeré služby související se zakládáním obchodních společností a družstev

- zastupuji klienty v obchodních sporech

- sepisuji obchodní smlouvy

- zajišťuji právní agendu podnikatelů a společností

- poskytuji porady a konzultace v obchodních věcech

c/ v oblasti pracovního práva - zastupuji klienty v pracovněprávních sporech, zejména o nároky vyplývající z pracovního poměru, dále ve sporech souvisejících s rozvázáním pracovního poměru, ve věcech náhrady škody

- zajišťuji pracovněprávní agendu pro zaměstnavatele

- poskytuji porady a konzultace v pracovněprávních věcech

d/ v oblasti rodinného práva - zastupuji klienty v řízení o rozvod manželství, v řízení o výchovu a výživu dětí, o výživné manželky, o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, o určení rodičovství, o osvojení apod.

- poskytuji porady a konzultace v pracovněprávních věcech

e/ v oblasti správního práva - zastupuji klienty ve správních řízeních, zejména ve stavebním řízení, v řízení před finančními úřady, v soudním řízení správním a při řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem

- poskytuji porady a konzultace ve správních věcech