FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

 • Výroba, velkoobchod ▸ Rozvody a výroba elektřiny, plynu a vody ▸ Vodárenství
 • Řemesla, služby ▸ Úklid, údržba, čištění ▸ Čištění kanalizací
 • Řemesla, služby ▸ … ▸ Stavební firmy ▸ Vodohospodářské stavby
 • Řemesla, služby ▸ … ▸ Instalatérství a topenářství ▸ Instalatérství
 • Řemesla, služby ▸ Komunální a městské služby ▸ Kanalizace
 • 49788761
 • Bezděkovské předměstí čp. 388, 34478 Domažlice
 • 379 792 325
 • 379 792 318
 • 379 792 311
 • 379 422 144
 • 379 792 327
 • stengl@chvak.cz
 • chvak@chvak.cz
 •  www.chvak.cz

Nabízíme:

Komplexní služby provozování vodovodů

-údržba a opravy

vodních zdrojů

čerpacích stanic

vodovodních sítí

-odstraňování poruch a havárií

-instalace vodoměrů

-dodržování předepsané jakosti pitné vody

-odečty vodoměrů

Komplexní služby provozování čistíren odpadních vod a kanalizací

-údržba a opravy

kanalizačních sítí

čistíren odpadních vod

-odstraňování poruch a havárií

-čištění odpadních vod na předepsanou kvalitu

Komplexní technické služby

Příprava a realizace vodohospodářských staveb

vodovodní a kanalizační přípojky a řady

předčistící zařízení a čistírny odpadních vod

vyřizování vodohospodářských povolení a jejich aktualizace

zpracování kanalizačních řádů a provozních řádů

Pitné vody

kontrola zabezpečení jakosti

pásma hygienické ochrany

kontrola a ochrana

jednání s orgány státní správy

Odpadní vody

sledování kanalizačních výustí

odběry vzorků, chemické analýzy, měření průtoků

bilanční výpočty znečištění

zpracování poplatkových hlášení a přiznání

jednání s orgány státní správy

Chemické analýzy pitných a odpadních vod

pro domovní studny a čistírny

pro zemědělce

pro průmyslové podniky

pro obce a města

Laboratoř č. 4127 s osvědčením o správné činnosti ASLAB

Dopravní služby

nákladní doprava

stavební stroje

speciální technika

nouzové zásobování vodou

dovoz vody do bazénů

Speciální služby

likvidace septiků, žump a lapačů tuků

čištění kanalizací speciální technikou

kontrola kanalizací televizní kamerou

vyhledání poruch vodovodních sítí

poradenské činnost

prodej vodovodního materiálu