FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Arimex Trade, s.r.o.

  • Výroba, velkoobchod ▸ Velkoobchody ▸ Velkoobchod zemědělských komodit
  • Obchody ▸ Prodej zemědělských komodit ▸ Prodej produktů rostlinné výroby
  • 47717807
  • Prokopa Velikého 572, 34401 Domažlice
  • 379776059
  • 379776061
  • arimex@arimex.cz
  •  www.arimex.sk

Predmetom podnikania spoločnosti je nákup a predaj poľnohospodárskej rastlinnej výroby a vedľajších produktov pri ich priemyselnom spracovaní.

Spoločnosť sa postupne preorientovala z čisto nákupných a predajných aktivít na investovanie do poľnohospodárskej produkcie. Postupne bol vybudovaný komplexný projekt poskytovania vstupov na založenie úrody vybraným pestovateľom a obchodným partnerom, dodávok osív, chemikálií a hnojív.

Spoločnosť podniká predovšetkým v oblasti zahraničného obchodu s orientáciou na európsky trh. Hlavnými vývoznými komoditami sú olejniny, obilie, strukoviny, kukurica, kŕmne šroty a ďalšie vedľajšie priemyselné produkty.

V dovoze prevažuje dovoz sójových šrotov a rybacej múčky, kde spoločnosť zaujíma významné postavenie na slovenskom trhu.

V rámci svojej zahranično obchodnej činnosti spoločnosť úzko spolupracuje s renomovanými zahraničnými spoločnosťami a prostredníctvom medzinárodných komoditných búrz je etablovaná na zahraničných trhoch s poľnohospodárskymi komoditami.

Spoločnosť je od roku 1996 členom Komoditnej burzy v Bratislave a od roku 2001 aktívnym členom Zväzu výrobcov kŕmnych zmesí a obchodných spoločnosti.