FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Pavlína Vacíková

  • Řemesla, služby ▸ … ▸ Kurzy a školení ▸ Jazykové kurzy
  • Řemesla, služby ▸ Jazykové služby ▸ Překladatelské služby
  • 74136275
  • Blížejov č.p. 201, 34601 Horšovský Týn
  • 737 723 125
  • nagyovapavlina@seznam.cz
  •  www.panag.webnode.cz

SLUŽBY

Mnoho let připravujeme studenty pro další studium na vysokých školách; úspěšnost absolventů při přijímání na vysoké školy je téměř stoprocentní. Rodiče jsou pravidelně informováni o průběhu vzdělávání žáků na třídních schůzkách a konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Dobrá a otevřená komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Škola je proto maximálně otevřená všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti. Vítáme proto osobní komunikaci na všech úrovních školy, neboť bez vzájemné komunikace není možné dosáhnout zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. Kvalitní vzdělání je základem pro úspěšnou kariéru.

Přijímací řízení

Zde jsou pro Vás připraveny veškeré informace o podmínkách přijetí na naši školu. Od odeslání přihlášky až po samotný termín přijímacího řízení pro aktuální rok.

Studium

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Naším cílem je vychovat mladého člověka uznávajícího základní morální principy.