FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Alpačí nos 2
prodej ze dvora
Prozkoumejte Chodsko!
Začněte klepnutím na mapu nebo na šipky vpravo...
Načítám data mapy...

Minimální délka

km

Maximální délka

km

Typy tras

Turistické oblasti

Krátké video z vlkanovské hospůdky

21. prosinec 2015 • V dnešním příspěvku zavítáme do Vlkanova. Obec mezi Postřekovem a Poběžovicemi osídlili po válce Chodové z Dílů a Postřekova. I tom vypráví krátké video ze sedmdesátých let. více

Proč Pán Bůh stvořil Chody

14. prosinec 2015 • Za onoho času, když eště chodili Pán Ježíš se svatým Petrem křížem krážem po sjetě, došli voni vám haž sem k nám. Tenkrát, toceví, nevostávali tu žádný lidi, šudýž boulily se samý kopce, ha po nich les, les, nic jinčího než samyj les. Šli ha šli. Cestou potkávali srnce, jeleny, nedvědy, vlky, hale z lidi nepotkali hani křišťánka, haž se svatýmu Petru zastesklo ha povídá: „Pane Bože, cák říkáš? Nemyslíš, že bys tu míl přece teky husadit ňáký lidi, haby tu nežíla jako na poušti jenom samá zjeř?" více

Původ jména královského města Domažlic (Taus)

1. prosinec 2015 • Mezi dvěma mohutnými vrchy Šumavy, totiž mezi Osou (Osser), jehož nižší vrchol v Bavorsku ležící 3918 stop, vyšší pak 4051 stop na půdě české nad hladinou mořskou vystupuje a kterouž český lid prsy Matky Boží jmenuje, a pak mezi Čerchovem Velikým, 3282 stop vysokém, otvírá se brána zemská, před kterouž v Bavorsku jako závora položena jest hora Hochbogen. Touto branou zemskou čili průchodem Šumavy valili se bezpočtukráte nepřátelé z říše německé do milé vlasti naší na plen a lup. A protož i vladařové čeští v tuto krajinu obraceli pozornost svou a bránu tuto záhy pevným hradem a stráží opatřiti hleděli. více

77. výročí zabrání horního Chodska

25. listopad 2015 • Velmi smutné výročí pro naši vlast si připomínáme v těchto dnech. Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 se dosud mírová politika Německa vůči Československu změnila. 24. dubna 1938 vyhlásil vůdce Sudetoněmecké strany Konrad Henlein v Karlových Varech program žádající autonomii Sudet. Postupně docházelo k provokacím a soustřeďování německého vojska u našich hranic. Proto ministerstvo národní obrany vyhlásilo 20. května 1938 částečnou mobilizaci. více

Záběry ze Staňkova z let 1938 - 1945

20. listopad 2015 • Na stránku youtube.com bylo umístěno video obsahující vzácné fotografie a archivní záběry ze Staňkova z let 1938 - 1945. Jeho autoři jsou Radek Toman a Jan Šleis. více

Jak se kdysi jmenoval rod J. Š. Baara

16. listopad 2015 • Tak jako kdysi náš pražský prof. Jakubička dal si před několika lety velmi svízelnou, ale svrchovaně záslužnou práci s rodokmenem našeho Jaroslava Vrchlického, aby jej slavně očistil od podlé čísi příhany (tak rychle se někdy uchytí nejhanebnější pomluva!), že předkové našeho knížete básníků byli Židé, tak pilně se ujal v poslední době rodokmenu Jindřicha Simona Baara draženovský rodopisec od Domažlic Václav Sladký. Poslední dvojčíslo (3.-4.) „Věstníku Baarovy společnosti“, který pro důvěrnější poznání drahého chodského apoštola vykonal již hodně pietní práce, přináší o této věci článek z pera domažlického prof. Karla Pracha. A je to studie, která jistě nalezne hodně živého zájmu. více

Zamykání České studánky

8. listopad 2015 • Osmého listopadu uložili turisté z obou stran hranice Českou studánku pod Čerchovem k zimnímu spánku. Tradičního setkání, které má své kořeny v těsném období po Sametové revoluci, se zúčastnily stovky lidí. více

Sledujte nás na Facebooku a nepřijdete o žádnou novinku

Aktuálně z e-shopu

Mořské ryby v Domažlicích

Losos, tuňák, žralok, ostroun, jeseter, makrela, sleď (celé, steaky, filety, uzené) - vše k dostání… zobrazit více

Losos, tuňák, žralok, ostroun, jeseter, makrela, sleď (celé, steaky, filety, uzené) - vše k dostání ve Farmářském obchodě.

Počasí

Počasí (Domažlice)

Kalendárium

V nejbližších dnech si připomínáme následující výročí:

Baarová Hančí
(před 114 lety)
Banér Johan
(před 428 lety)
Bartoš František
(před 121 lety)
Bohman Hanuš
(před 121 lety)
Brokoff Jan
(před 372 lety)

Banner chodsko.net

Chodsko.net | kulturní události, národopis a e-shop

Banner chodsko.net

Následující kód zkopírujte a vložte do HTML Vašeho webu. Neměňte prosím jeho obsah. Děkujeme, že se nás chystáte propagovat.