FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Chybí Vám v našem výčtu nějaká osobnost? Pošlete nám svůj tip! Medailonek osobnosti spjaté s domažlickým okresem můžete také sami napsat. Po ověření informací medailonek zveřejníme.

Abeles Karel

 • 1896, Lazce
 • 1954
Karel Abeles se narodil v roce 1896 ve vážené židovské rodině Richarda Abelese, nájemce statku v Lazcích. Vychodil německou školu v Horšovském Týně a pak navštěvoval německé gymnázium v Praze. Poté studoval zemědělskou školu v Kadani, kde také odmaturoval. Roku 1919 se oženil s Vilemínou Popperovou, se kterou pak hospodařil na pronajatém velkostatku v Mířkově. Pozemkovou reformou v roce 1925 ztratili kromě možnosti hospodaření i vlastní majetek, a tak se přestěhovali do H. Týna. Karel Abeles se stal hlavou společnosti čtyř rodin vzájemně zpřízněných Abelesů a Popperů. Počátkem třicátých let zakoupili od knížete Trauttmansdorffa velkostatek Nový Dvůr, kde s úspěchem hospodařili až do roku 1938. Poté bylo jasné, že Židé v pohraničí nemohou dlouho zůstat, a tak bylo rozhodnuto emigrovat. Volba padla na Kanadu, kde v roce 1949 koupil společně se svým švagrem zemědělskou usedlost. V době ohrožení ČSR pomáhal mnoha lidem s vystěhováním do ciziny. V Kanadě o něm psaly noviny jako o nejdůležitějším přistěhovalci. V osmdesátých letech 20. století byl posmrtně uveden do „Síně slávy“ farmářů v provincii Ontario.Zdroj: www.mekbn.cz

Abraham Jiří

 • 14. prosinec 1931, Osvračín
Narodil se v Osvračíně jako nejmladší ze tří dětí prvního ředitele klenečské měšťanské školy, básníka, spisovatele Josefa Abrahama (1890 ­- 1933), rovněž osvračínského rodáka. Na domažlickém gymnáziu maturoval  v r. 1950 a pokračoval ve studiích na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tu s výbornými výsledky absolvoval v roce 1955. Působil jako dětský lékař.  Soukromým nákladem vydal tři básnické knížky. Soukromě také vydal jednu z básnických sbírek svého otce.Zdroj: www.mekbn.cz

Abraham Josef

 • 19. únor 1890, Osvračín
 • 21. červenec 1933, Osvračín
Učitel a básník Chodska. Po absolvování učitelského ústavu v Plzni v roce 1909 učil v Domažlicích a v různých školách v okolí – ale i ve slovenském Zvolenu. V roce 1926 onemocněl těžkou srdeční chorobou, musel opustit své povolání a odejít do penze. Vedle básnických sbírek hojně publikoval v Poslu od Čerchova, ve Staňkovsku, přispíval do plzeňského a pražského rozhlasu. Do almanachu Dnešní dílo přispěl básní Chodská ves. Byl jedním ze zakladatelů tohoto almanachu.Zdroj: www.mekbn.cz

Adámek Tomáš

 • 6. březen 1919, Kdyně
 • 10. duben 1995, Kdyně
Syn kdyňského obchodníka Tomáše Adámka, student fakulty architektury, přímý účastník demonstrací studentů v listopadu 1939. Byl vězněn v nacistickém koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen. Domů se vrátil po psychické stránce s podlomeným zdravím.Zdroj: www.mekbn.cz

Adler Šimon

 • 15. březen 1884, Dobrá Voda u Klatov
 • 1944, Osvětim
Absolvent rabínského semináře ve Frankfurtu nad Mohanem. Působil jako rabín ve Staňkově, na Zbraslavi a ve Vysoké synagoze v Praze. Pracoval jako matrikář, archivář a člen komise památkářů. Inventarizoval archiválie a historicky cenné předměty v synagogách. Odborně publikoval, zaměřoval se na práva Židů v českých dějinách. Za okupace se stal obětí nacismu - zahynul v koncentračním táboře Osvětim.Zdroj: www.mekbn.cz

Ail Karel

 • 2. únor 1921, Křenovy
 • 5. listopad 1993, Domažlice
Za 2. světové války byl totálně nasazen. Tiskařem se vyučil ve Staňkově, vedoucím domažlické tiskárny se stal koncem 50. let. Manžel Anny Ailové.Zdroj: www.mekbn.cz

Ailová Anna

 • 6. únor 1923, Puclice
 • 16. leden 2011, Domažlice
Manželka Karla Aila, věnovala se hře na citeru. V mládí byla uznávanou zpěvačkou v kostelním a divadelním sboru na Staňkovsku. Později žila dlouhá léta v Domažlicích.Zdroj: www.mekbn.cz

Aleš Mikoláš

 • 18. listopad 1852, Mirotice (okr. Písek)
 • 10. červenec 1913, Praha
Český malíř, kreslíř a ilustrátor působící na přelomu 19. a 20. století, jedna z nejvýznamnějších osobností tzv. „Generace Národního divadla“. V roce 1884 začali v Květech vycházet Psohlavci s jeho kresbou Choda s čakanou a psem. Roku 1913 navštívil Karla Špillara v Peci pod Čerchovem. Na Chodsko byl přiveden Aloisem Jiráskem a Josefem Thomayerem.Zdroj: www.mekbn.cz

Alginus Daniel

 • 18. prosinec 1638, Pern
Bakalářem se stal v roce 1611, na mistra byl povýšen roku 1614. Roku 1611 působil jako kolega na škole v Domažlicích. V roce 1614 řídil školu v Písku, 1615 byl konrektorem na škole malostranské u sv. Mikuláše v Praze a současně působil při kostele jako kaplan. Tehdy se rozhodl pro kněžskou dráhu a v roce 1615 byl potvrzen na faru v Klenčí. Téhož roku se oženil s Annou Kaplánkovou z Domažlic.Zdroj: www.mekbn.cz

Altman Václav

 • 1892, Kanice
 • 19. květen 1975
Absolvoval učitelský ústav v Kutné Hoře, v roce 1913 působil ve Staňkově. Po vypuknutí 1. světové války musel narukovat. V Karpatech utrpěl vážné zranění. Po válce působil na několika místech dom. okresu, nejdéle na Pasečnici a České Kubici. Za 2. světové války byl vězněn v Terezíně. Patřil ke staré učitelské generaci, která ještě učila děti štěpovat a pěstovat stromy, včelařit. Byl i dobrým sportovcem-lyžařem, fotbalistou, tenistou. Tenisu se věnoval až do vysokého stáří a vychoval domažlickému tenisovému oddílu řadu nadějných hráčů.Zdroj: www.mekbn.cz

Altmann Václav

 • 1912, Loučim
 • 1995
Doktor práv, mineralog a sběratel minerálů, publicista.Zdroj: www.mekbn.cz

JUDr. Ambrosius Václav

Bakalář a správce školy v Ronšperku, měšťan a radní v Domažlicích, konal písařské služby u pánů ze Švamberka. Roku 1605 se podruhé oženil s bohatou vdovou Anežkou Podstatskou z Domažlic, v roce 1611 se oženil potřetí s Annou, dcerou domažlického primátora Václava Chocenského.Zdroj: www.mekbn.cz

Amerling Ignác

 • 27. listopad 1837, Staňkov
 • 1. září 1912, Domažlice
Malíř kostelních obrazů, portrétů a drapérií, restaurátor. Otec malíře Josefa Amerlinga.Zdroj: www.mekbn.cz

Amerling Josef

 • 8. srpen 1867, Domažlice
 • 28. únor 1945, Domažlice
Malíř církevních obrazů v Domažlicích. Provedl malby ve více než padesáti kostelech, např. v kostelech v Blížejově, Srbech, Mířkově, v kaplích ve Výrově a Všepadlech. Syn malíře Ignáce Amerlinga, staňkovského rodáka (1837-1912). Zdroj: www.mekbn.cz

MUDr. Amerling Karel Slavoj

 • 18. září 1807, Klatovy
 • 2. listopad 1884, Praha
Český lékař, pedagog a filozof. Roku 1842 založil v Praze na Novém Městě vzorovou školu, nazvanou Budeč. Publikoval knihy o přírodních vědách, které byly zaměřeny hlavně na venkovské obyvatelstvo, pořádal porady pro učitele. V roce 1871 se ujal vedení Ernestina, nově zřízeného ústavu pro slabomyslné děti (na Hradčanech), prvního svého druhu v Rakousku-Uhersku.Zdroj: www.mekbn.cz

Amort Alois

 • 20. srpen 1842, Beroun
 • 23. leden 1912, Uherské Hradiště
Sochař a štukatér pocházející z italského uměleckého rodu, který přišel do Čech na sklonku 17. století. Byl žákem pražského sochaře italského původu G. B. Pellerginiho. V Domažlicích zhotovil několik náhrobních pomníků na starých hřbitovech - u sv. Jana a U Svatých. Dvakrát se zde oženil, poprvé roku 1867 s Barborou Holubovou a v roce 1875 s Eliškou, dcerou voskařského mistra Josefa Kratochvíle. Měl 16 dětí, tři synové se stali rovněž sochaři (nejznámější Václav). Se synem Vlastimilem se podílel na vnitřní i vnější výzdobě domu č. 181 v Masarykově ul., kde od r. 1935 žil syn Václav. Alois objevil nadání domažlického sochaře Jakuba Royta. Potomky rodu jsou herečka Světla Amortová a Čestmír Amort.Zdroj: www.mekbn.cz

Amort Václav

 • 26. duben 1891, Olomouc
 • 27. listopad 1967, Domažlice
Byl potomkem staré malířské a sochařské rodiny, pocházející ze severoitalského Milána. Již jeho otec Alois občas působil v Domažlicích, kde se i dvakrát oženil. Tři jeho synové byli sochaři. Václav přišel do Domažlic v roce 1935. Ateliér měl na Dolejším Předměstí v zahradě blízko nádraží. První domažlickou zakázkou bylo vytvoření modelů pro zobrazení výjevu z Chodské svatby do Muzea Chodska. Vytvořil deset pamětních desek, pomníček sochaře Royta a na 250 portrétních bust. Byl i malířem - portrétoval domažlické osobnosti.Zdroj: www.mekbn.cz

Anderle Bedřich

 • 3. duben 1904, Dolní Lhota u Bezděkova
 • 6. červen 1967, Bezděkov
Vlastnil Špillarův malířský vůz, který získal od svého učitele malíře A. Kalvody. Byl členem SVU Marold v Praze. V roce 1945 se stal členem SZVU v Plzni. Od roku 1954 se téměř výhradně věnoval krajinomalbě na Šumavě. Dne 1. 5. 1994 byla otevřena výstava jeho obrazů v Klatovech. Často zajížděl na Chodsko, do Pocinovic, na Kdyňsko, do podhůří Haltravy.Zdroj: www.mekbn.cz

Anderle Jiří

 • 1936, Díly
Akademický malíř, přítel prezidenta Václava Havla (roku 1996 proběhla velká výstava na Pražském hradě). Václav Havel a Anderle spolupracovali v Divadle na Zábradlí. Jiřího otec pocházel z Dílů. V obci, kam jezdil na prázdniny, měl o pouti výstavu a kroniku Dílů zdobí jedna z jeho kreseb.Zdroj: www.mekbn.cz

Antony Václav

 • 6. srpen 1904, Blatná
 • 7. září 1972, Veselí nad Lužnicí
Ordinován byl 8. 7. 1928 v Českých Budějovicích. Do Domažlic přišel na arciděkanství po vysvěcení v roce 1928 jako kaplan. V letech 1937-1940 působil jako profesor na domažlickém gymnáziu, od 1. 7. do 31. 8. 1940 byl administrátorem, od 1. 9. 1940 do 9. 3. 1949 arciděkanem. V roce 1949 zatčen za údajnou velezradu a vězněn 11 let. Poté pracoval jako dělník, od roku 1969 opět působí jako administrátor děkanského úřadu v Českých Budějovicích. Pozn.: O. Hana uvádí jako místo úmrtí Veselí nad Lužnicí, jiné prameny Soběslav.Zdroj: www.mekbn.cz

Antoš Stanislav

 • 13. listopad 1966
Absolvent Středního odborného učiliště Kolín. Redaktor a později šéfredaktor regionálních novin Domažlický deník, vedoucí Městského informačního střediska, redaktor Domažlického zpravodaje, člen Rady města Domažlice a předseda Výboru pro strategický rozvoj. Místostarosta Domažlic.Zdroj: www.mekbn.cz

Aoyama Mitsuko

 • 7. červenec 1874, Tokio
 • 28. srpen 1941, Mödling (Rakousko)
Mitsuko Aoyama (pozdější hraběnka Coudenhove-Kalergi) se narodila 7. července 1874 v Tokiu. Pocházela z rodiny bohatého obchodníka. Jako sedmnáctiletá se provdala za rakousko-uherského diplomata, hraběte Heinricha Coudenhove-Kalergi. Ten se vzdal diplomatické kariéry a od roku 1896 žil s rodinou na svém poběžovickém panství. Zemřel v roce 1906. Mitsuko zde pak sama vychovávala sedm dětí: Jana, Richarda, Gerolfa, Elsu, Olgu, Idu a Karla Jindřicha. Až do konce 1. světové války pak spravovala i celé panství. Poté se ho ujal Jan a Mitsuko žila s mladšími dětmi na Pivoni, která také patřila rodině Coudenhove-Kalergi. Umírá dne 28. 8. 1941 v Mödlingu u Vídně.Zdroj: www.mekbn.cz

Artopaei Adam

Roku 1603 se stal v Praze bakalářem, pak dostal místo konrektora a později školního správce v Domažlicích. Zdroj: www.mekbn.cz

Artophidus Jan

Roku 1543 se stává bakalářem v Praze, přednáší na fil. fakultě. V letech 1553 - 1554 je děkanem, pak se s univerzitou loučí a působí jako učitel v Lounech, kde se také ožení. Působil jako školní inspektor, člen latinského literátského kůru, městský radní a primas. Zdroj: www.mekbn.cz

Augusta Jaroslav

 • 4. září 1878, Humpolec
 • 28. únor 1970
Slovenský akademický malíř. Maloval portréty domažlických občanů (rod Ludvíků, apod.). Zakladatel malířské kolonie na Detvě (1901-08) a spoluzakladatel Grupy uhersko-slovenských maliarov. Motivově těžil zejména z Detvy a Važce (studie lidských typů a figurálních skupin). Získal titul zasloužilého umělce (1961).Zdroj: www.mekbn.cz

Augustin Vladimír

 • 30. červenec 1907, Bělá u Kamenice nad Labem
Od roku 1929 se věnuje krajinářství. V letech 1940 - 1943 vystavoval ve Staňkově., Za 2. světové války k němu do Staňkova zajížděl malovat Otakar Strýhal. , Zdroj: www.mekbn.cz

Axmann Petr

 • 23. září 1883, Železná
Vystudoval učitelský ústav v Českých Budějovicích, hrál na housle, věnoval se jejich výrobě. Práce lze spatřit v muzeu ve Furthu. Jeho housle byly oceněny zlatou medailí na Výstavě kultury a hospodářství v Ústí nad Labem v roce 1924.Zdroj: www.mekbn.cz