FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Odběr krve

ČČK DOMAŽLICE společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí 23. října. Odběr je ve Střední zdravotnické škole Doma- žlice od 14:00 do 16.30 hodin. K odbě- ru potřebujete kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve. Ženy mohou dávat krev 4x do roka - minimální doba mezi odběry je 3 měsíce. U mužů se v současné době rovněž doporučuje 4x do roka.

Počasí

Počasí (Domažlice)

Ubytování v okolí