FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Zdroje:
Kroje Dolního Chodska
Martina Pincová, Marie Johánková
Kroje Horního Chodska
Jana Zuberová, Marie Langová
Půjčovna krojů:
Marie Langová
mobil 728 708 759
jlangova@centrum.cz
Výroba a prodej krojů:
Josef Johánek
mobil 721 728 381
obchod@chodsko.net