FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Hradiště Příkopy, Starý Rýzmberk

Zaniklý hrad. Prastaré sídlo Drslaviců, zváno též Starý Rýzmberk, bylo založeno údajně r. 1040 po bitvě Čechů s Jindřichem III. Při arch. výzkumu zde byla nalezena keramika z 11. století. Opevnění a další arch. nálezy poukazují na hrad z 1. pol. 13. stol. Pověst sem klade tzv. "Žižkovy valy", tábořiště z doby obléhání N. Heršteijna. Skutečné stáří Příkopů je však mnohem větší. Archeologická sonda tu odhalila pevné hradisko z 11. století. Patrně zde vznikl obranný pohraniční hrádek českého knížete, snad v souvislosti s boji knížete Břetislava I. s německým králem Jindřichem III.

Strategickou důležitost místa dokládá bitva obou panovníků u nedalekého Brůdku r. 1040.
Nově byl zdejší hrad opevňován za knížete Soběslava (r. 1125-40). Příkopy byly opuštěny po roce 1270, když byl zbudován Rýzmberk.
Hradisko se rozkládalo na eliptické plošině o rozměrech 76x27 m. V prudkém svahu opevňovaly hrad valy, vzdálené od sebe 10, 18, a 15m a hluboké příkopy. Po hradních, zřejmě dřevěných, roubených objektech, nezůstalo stop.

Do dnešních dob se zachovaly dva hluboké příkopy částečně doplněné třetím. Tajemnou atmosféru impozantního opevnění porostlého starými lipami dotváří dutý javor zakreslený v plánech již před 200 lety. Místem prochází značená cesta z Rýzmberka na Nový Herštejn.

Turistické body v okolí

Němčice - Kreslova studánka
Studánka • 629 m
Podzámčí - roubenka čp. 7
Roubenka • 996 m
Hrad Nový Herštejn
Hrad • 1 km
Podzámčí - kaple
Kaple • 1 km
Podzámčí - roubenka čp. 14
Roubenka • 1 km
Herštýn - přírodní rezervace
Přírodní rezervace • 1 km
Podzámčí - roubenka čp. 18
Roubenka • 1 km

Občanské body v okolí

Podzámčí - hřiště
Fotbalové hřiště • 727 m
Podzámčí - koupaliště
Koupaliště • 740 m
Oprechtice - koupaliště
Koupaliště • 1 km
Kdyně - koupaliště
Koupaliště • 1 km
Kdyně, koupaliště
Parkoviště • 1 km