FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Přírodní park Valcha

Přírodní park Valcha byl založen v roce 1980. má rozlohu 1 447 ha a je tvořen pěti nevysokými zalesněnými kopci – Pískovým vrchem (579 m n. m.), Ptačím vrchem (534 m n. m.), Homolí (579 m n. m.), Homolkou (509 m n. m.), které převyšují okolní krajinu Chodské pahorkatiny. Oblast je tvořena středně zrnitou porfyrickou žulou pozdně variského borského žulového masivu. Úlomky této horniny se zde vyskytují v typických mrazových srubech.


Původní lesní porosty kyselých a borových doubrav byly nahrazeny porosty kulturními, díky převaze borovice lesní ale mnohde připomínají původní lesní společenstva. Fragment starého kyselého boru se zmlazením dubu, charakteristického pro jižní část Tachovské brázdy, je chráněn jako přírodní památka Valcha. Bylinné patro lesních stanovišť je velmi chudé, takže zajímavější společenstva jsou v parku hlavně v mokřadech a potočních nivách. Nejzajímavějším druhem je ďáblík bahenní (Calla palustris), z dalších zajímavých druhů se zde vyskytují např. vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), krušník širolistý (Epipactis helleborine), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Fauna je zajímavá zejména podél toků, najdeme zde například ropuchu zelenou (Bufo viridis) a blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus. V jižní části parku hnízdí luňák červený (Milvus milvus) a výr velký (Bubo bubo).

Zajímavou ukázkou lidového využití přírodního materiálu je kamenná lávka na máchání prádla v samotě Valcha.

  • Parky
  • Stráž u Tachova

Občanské body v okolí

Stráž u Tachova
Železniční stanice • 2 km
Borek u Tachova
Železniční stanice • 2 km
Sokol Stráž
Fotbalové hřiště • 2 km
Stráž u Tachova (34805)
Pošta • 2 km
TJ Sokol Bernartice
Fotbalové hřiště • 3 km