FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Draženov - Panna Marie

Do XIV. století nestála. Pravděpodobně se zvonilo na zvonec v rozsoší stromu. O staré dřevěné kapli nejsou žádné zprávy - stávala snad už v době předhusitské. Určitě však v XV. století, jak dosvědčuje krásná gotická dřevořezba Panny Marie z tohoto století, která pochází z této kaple, a je uložena v domažlickém muzeu. Nynější kamenná kaplička byla postavena r. 1747. Jedná se o drobnou, šestibokou centrálu s jehlancovou střechou, na jejímž vrcholku je zvonička s cibulovou bání.