FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Mezholezy – Panna Maria Růžencová

Návesní kaple v obci Mezholezy má velmi bizarní původ - v 50. letech získali Mezholezští dotaci na nový kravín a k překvapení soudruhů na okrese v Domažlicích nechal předseda národního výboru František Vít za část příspěvku na kravín postavit pod panským dvorem kapličku, na níž ještě řada obyvatel z Mezholez přispěla. Výstavbu kaple obhajoval slovy „že Svatá Hora nepadne a lidi si kapličku přáli”. Oltář byl dovezen ze zrušené kaple běhařovského zámku. V roce 1953 byla kaple slavnostně vysvěcena, a tak v neblaze proslulých 50. letech 20. století, kdy se venkovské kaple a křížky na mnoha místech v Čechách likvidovaly, získaly Mezholezy kapli novou! Kaplička je zasvěcena Blahoslavené Panně Marii a Svatým andělům strážným. Mešní licenci získala kaple 8. března 1957. Stavba je vybudována na obdélném půdoryse o rozměrech 4x5 m. Plochostropý interiér obsahuje pseudogotický oltářík s obrazem Panny Marie. V plechové věžičce je zasazen zvon dovezený sem údajně z některé zrušené kaple v pohraničí. Ve skutečnosti se však jedná o zvonek, na němž je plaketa světce a nápisy: „Z.U.K. ČESKÁ U BRNA/ JUBILEJNÍ ROK 1948/ JOSEF”.

  • Kaple
  • Mezholezy (dříve okres Domažlice)

Občanské body v okolí

Úžlebec u Černíkova - koupaliště
Koupaliště • 2 km
Mateřská škola Úsilov
Škola • 2 km
Úsilov (34511)
Pošta • 2 km
Němčice - koupaliště
Koupaliště • 3 km
Úboč (34512)
Pošta • 4 km