FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Domažlice - kašna

Domažlická kašna byla zbourána v roce 1940, když ztratila kvůli vybudování městského vodovodu svoji užitnou funkci, ale zbyl po ní podzemní rezervoár. Ten dnes slouží replice historické kašny z roku 1838, která je vyrobena z mrákotínské žuly. Voda v ní začala tryskat opět po šedesáti pěti letech. Uprostřed kašny stojí žulový pilíř s oranžovým odstínem, který má na vrcholu kulatý kalich se čtyřiceti zářezy, jimiž stéká voda. Pod vodou v kalichu jsou umístěné žárovky, které svítí na pilíř. Pod kalichem jsou čtyři lví hlavy otočené na všechny světové strany, z jejichž tlam tryská voda.