FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Horšovský Týn - kapucinský klášter

Bývalý klášter kapucínů se špitálem založil za východní branou města Adam Matyáš z Trauttmansdorffu v roce 1650. Jednoduchý raně barokní konventní chrám z let 1650 - 1654 je dílem Víta ze Štrašsburku. Sloužil též jako rodinná hrobka Trauttmansdorffů. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., ale krátce nato byl znovu obnoven.V roce 1942 byl klášter opět uzavřen. Z mnišských obydlí byl zřízen internát pro studenty, na konci 2. světové války se využíval pro ubytování uprchlíků z Východního Pruska. I když byla po válce činnost kapucínů načas obnovena, byl v roce 1950 konvent definitivně zrušen a z kostela vznikl sklad velkoobchodu. V současnosti je klášterní komplex majetkem města a připravuje se jeho celková rekonstrukce.