FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Poběžovice - Nanebevzetí Panny Marie

Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích byl založen kolem roku 1500 Dobrohostem z Ronšperka. Ve druhé polovině 17. století proměnila stavbu vyhořelého kostela barokní přestavba. Svatyně měla původně v průčelí dvě věže. Kolem roku 1900 byla věž napravo od vstupu snesena a celý objekt opraven. Interiér kostela, krytý dřevěným kazetovým stropem, obsahuje zařízení, které pochází ze 17.-19. století. Hlavní oltář zdobí raně barokní socha Panny Marie. Nechybí zde ani hlavní český patron – Svatý Václav. Kostel měl sloužit i jako pohřební místo držitelům a majitelům Ronšperka. V presbyteriu jsou zachovány mimo náhrobních desek Dobrohosta z Ronšperka (+1506) a Petra ze Švamberka (+1575) dva náhrobníky rodiny von Coudenhove aj. Zařízení kostela pochází ze 17. až 19. stol.

Zajímavý je i obraz Svatého Mikuláše, který sem byl přenesen z nedalekého kostela v Šitoboři, jehož založení se datuje už do 13. století, ale od konce 20. stol. je zříceninou. Poběžovická barokní fara byla postavena koncem 17. století, stojí rovněž na horní části náměstí a byla zpočátku využívána i jako škola. Vedle fary se nachází i detailně propracovaná socha Svatého Jana Nepomuckého, údajně jde o dílo Jana Brokofa z roku 1682.

Občanské body v okolí

Poběžovice, pobočka ČS
Bankomat • 50 m
Poběžovice (34522)
Pošta • 114 m
Poběžovice, lékárna
Lékárna • 150 m
Základní škola Poběžovice
Škola • 289 m
Mateřská škola Poběžovice
Škola • 361 m