FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Blížejov - sv. Martin

Kostel Sv. Martina má renesanční portál s heraldickou výzdobou - analogický s portály horšovskotýnského zámku (1556). Svatyni doplňují náhrobky Henigarů, Širntingárů a dalších rodů, které vlastnily okolní statky. Kostel je s boční věží a gotickým vchodem a s raně barokním štítem. Nynější vchod má barokní průčelí. V presbytáři se nalézá pás nástěnných maleb (z konce 14. století) a vyobrazení vladyky Gotfrýda ze Žebnice a jeho 2 manželek (na dřevě z roku 1559 ). Další stavební úpravy byly v 1. polovině 17. století a v 2. třetině 18. století. Skrze dveře pohled do lodi vidíme hlavní oltář s obrazem Sv. Martina (r. 1890 od Ignace Amerlinga) a dva boční oltáře z doby kolem r. 1750. V lodi jsou umístěny náhrobníky z 16. až 18. století Henigarů, Širntingárů a dalších rodů, které vlastnily okolní statky. Na podzim roku 1999 a počátkem roku 2000 proběhla výměna střešní krytiny.

Turistické body v okolí

Blížejov - dolní rybník
Rybník • 79 m
Blížejov - zámek
Zámek • 93 m
Blížejov - horní rybník
Rybník • 111 m
Přívozec - lom
Lom • 889 m
Přívozec - zámek
Zámek • 1 km
Přívozec - Panna Marie
Kaple • 1 km
Blížejov - pomník Vladislava Koumala
Pomník • 1 km

Občanské body v okolí

Blížejov (34545)
Pošta • 204 m
Základní škola Blížejov
Škola • 253 m
Mateřská škola Blížejov
Škola • 253 m
Blížejov - umělé hřiště
Fotbalové hřiště • 277 m
TJ Sokol Blížejov
Fotbalové hřiště • 366 m

Občerstvení v okolí

Ubytování v okolí