FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Koloveč - Zvěstování Páně

První historické zmínky pocházejí ze 16. století. V roce 1729 kostel vyhořel, ale již v roce 1732 byla dokončena jeho barokní přestavba včetně výstavby nové fary. Pozůstatek původní věže byl upraven na sakristii a první patro jako oratoř, spojena krytou pavlačí s farou. Velkou zásluhu na opravě kostela a výstavbě fary měli patroni kostela Černínové z Chudenic. Roku 1868 byla kostelní loď o 5 metrů prodloužena a po 10 letech se dostavěla i věž vysoká 35 m, která je dominantou středu městyse. Zařízení kostela je novodobé, unikátní je především originální plastika „křížová cesta" , která zdobí vnitřní stěny kostelní lodi.

V současné době jsou v kostele tři zvony, z nichž nejstarší se jmenuje Ave Maria, byl vyroben v roce 1904 Robertem Pernerem v Plzni, zvony sv. Jan Nepomucký a sv. Josef byly posvěceny a vyzdviženy na věž v roce 1984 (odlité v roce 1982).

O rozkvět kolovečského kostela a kolovečské farnosti se během historie nejvíce zasloužili: rytíři z Roupova, rod Žákavců ze Žákavy, rod Černínů z nedalekých Chudenic, farář Josef Duchek, Alois Střeleček, P. František Horák a P. Antonín Daněk.

Turistické body v okolí

Koloveč - sv. Jan Nepomucký
Socha • 26 m
Koloveč - pomník padlým
Pomník • 39 m
Koloveč, Pomník vojákům Americké armády
Pomník • 80 m
Koloveč - pamětní deska osvobození
Pamětní deska • 90 m
Koloveč - čp. 40
Dům • 100 m
Koloveč - čp. 39
Dům • 101 m
Koloveč - radnice
Radnice • 105 m

Občanské body v okolí

Koloveč (34543)
Pošta • 144 m
Základní škola Koloveč
Škola • 356 m
TJ Slavoj Koloveč
Fotbalové hřiště • 441 m
Mateřská škola Koloveč
Škola • 488 m
Kanice - koupaliště
Koupaliště • 4 km