FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Tip na výlet

Srbice - sv. Vít

Na severovýchodní straně na pahorku Hůrky stojí prastarý kostel sv. Víta, při němž podle tradice již ve XII. stol. byli mniši Benediktini. Ve starých zápisech ale není nikde o klášteře ani o Benediktinech zmínky. Kostel sv. Víta je jednoduchá svatyně skromných rozměrů, zbudovaná na sklonku XII. století. ve slohu románském, ale s prvními stopami blížícího se slohu gotického. Je to jediný románský kostel v domažlickém okrese. Bohatší a dokonalejší výzdoba se liší od chudoby kostelů v okolí. Hlavní oltář je renesanční řezbářská práce z XVII. stol. Na oltáři je nový obraz sv. Víta, po stranách jsou dřevěné sochy s. Prokopa a sv. Václava, v hořejším nástavci pak menší sochy sv. Barbory. Náhrobek s erbem rytířů Žákavců ze Žákavy, který byl kdysi umístěn před hlavním oltářem, je ze XVI. stol. Nad kostelem ční kamenná věž, která před r. 1821 byla mnohem vyšší. Na zvonici jsou tři zvony. Oltáře byly kdysi tři. Hlavní a dva postranní v koutcích na začátku lodi chrámové. Nyní zbyl jen jeden, patrně z r. 1728.

Turistické body v okolí

Srbice - pomník padlým
Pomník • 438 m
Srbice - Panna Marie
Kaple • 708 m
Hlohovčice - pomník padlým
Pomník • 1 km
Hlohovčice - kaple
Kaple • 1 km
Těšovice - kaplička
Kaple • 1 km
Těšovice - pomník
Pomník • 2 km
Těšovice - pomník padlým
Pomník • 2 km

Občanské body v okolí

TJ Sokol Poděvousy
Fotbalové hřiště • 2 km
TJ Slavoj Koloveč
Fotbalové hřiště • 3 km
Mateřská škola Koloveč
Škola • 3 km
Čermná - hřiště
Fotbalové hřiště • 3 km
Základní škola Koloveč
Škola • 3 km