FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Chudenice - sv. Jan Křtitel

Současný kostel sv. Jan Křtitele je gotický z 2. poloviny 14. století (jedná se o kulturní památku). Z této doby se dochovaly obvodové zdi s portálem, triumfálním obloukem se zbytky vzácných nástěnných maleb, kružbová okna, presbytář s žebrovou klenbou. V 1. polovině 16. století byla ke kostelu přistavěna sakristie, oratoř a nejmladší přístavbou je pozdně renesanční věž z roku 1660. Barokní úpravy proběhly v 18. století. Stropní malby s výjevy ze života sv. Jana Křtitele vytvořil v roce 1759 malíř Kaplánek. Hřbitov kolem kostela byl zrušen v roce 1786.

Další stavební úpravy proběhly v 19. století. Novogotický hlavní oltář z 19. století má původní renesanční archu z roku 1505 od neznámého malíře zvaného Mistr Chudenického oltáře.

Turistické body v okolí

Chudenice - pivovar
Pivovar • 33 m
Chudenice - pomník padlým
Pomník • 81 m
Chudenice - zámek
Zámek • 100 m
Chudenice - památník zrušení roboty
Pomník • 592 m
Chudenice - kaple
Kaple • 785 m
Chudenice - sv. Anna
Kaple • 827 m
Chudenice - pomník Josefa Dobrovského
Pomník • 953 m

Občanské body v okolí

Chudenice (34014)
Pošta • 37 m
Strýčkovice - koupaliště
Koupaliště • 4 km
TJ Sokol Křenice
Fotbalové hřiště • 4 km
Poleň (34015)
Pošta • 5 km