FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Hvožďanská louka - přírodní památka

Hvožďanská louka je přírodní památkou nacházející se v okolí vesničky Hvožďany 2,5 km od Poběžovic. Je zčásti zamokřená s pestrými lučními společenstvy a velkým množstvím chráněných druhů rostlin. Louka zaujímá plochu o rozloze bezmála 7 hektarů jihovýchodního svahu Nademlýnského vrchu. Podle katastrálního rozdělení leží na rozhraní obcí Načetín a Hvožďany. Přírodní památkou byla vyhlášena roku 1992 ve snaze chránit přirozenou luční květenu a její pestré složení. Často bývá nazývána „květnicí Českého lesa.“ Mezi mnohými bylinnými druhy se nacházejí některé obzvlášť cenné a tedy i chráněné. Jsou jimi například vstavač obecný, prstnatec májový, hořec hořepník, se kterým souvisí i výskyt nejstabilnější populace modráska hořcového v České republice. Výskyt druhově velmi bohatých společenstev bylin a rostlin je zásluhou oblasti, která se vyskytuje v těsné blízkosti zdroje pitné vody.

Turistické body v okolí

Hlinišťata (Hlinišťata)
Zaniklá obec • 509 m
Načetín - sv. Václav
Kaple • 786 m
Mnichov - Nejsvětější Trojice
Kaple • 1 km
Mnichov - sv. Jan Nepomucký
Socha • 1 km
Načetín - kaple
Kaple • 1 km
Sezemín (Zeisermühl)
Zaniklá obec • 2 km
Sezemín - lípa
Strom • 2 km

Občanské body v okolí

Poběžovice - koupaliště
Koupaliště • 3 km
Mateřská škola Poběžovice
Škola • 3 km
Poběžovice, lékárna
Lékárna • 4 km
Poběžovice, pobočka ČS
Bankomat • 4 km
Poběžovice (34522)
Pošta • 4 km