FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Otov - pomník postřekovských chlapců

Po osvobození Postřekova 2. května 1945 Americkou armádou byla zřízena z tamních mužů pořádková jednotka, která prohledávala okolní "německé" vesnice a pátrala po zbraních. Šestice Postřekovských se 4. května vydala do Pařezova, kde sebrala několik pušek od civilistů, a odtamtud se vydala k otovskému mlýnu.

Na Červeném vrchu na jihovýchod od Otova však byla ukrytá jednotka SS a začala na ně střílet. Josef Řezníček (22 let) a Jiří Kohout (19) zřejmě byli raněni, a proto se opozdili za svými druhy a Němci je zajali. Zbývající čtveřice – Jakub Krutina (38), Václav Gibfried (32), Josef Beroušek (37) a Václav Pacík (31), chtěla kamarády osvobodit, ale byla fašisty zabita.

Následující den, 5. května 1945, byli oba zajatí Postřekovští popraveni v otovské pískovně. Pohřeb ´postřekovských chlapců´ se konal na klenečském hřbitově 8. května 1945 a za účasti 2500 lidí. Jen z Draženova přišla více než stovka děvčat a chlapců v krojích. Jak bývalo na Chodsku při pohřbívání svobodných, kteří mezi šesticí byli, zvyklostí, nechyběli na pohřbu družbové a družičky. Bylo jich 80 párů. Rakve, přes které byla natažena státní vlajka, spočinuly na voze taženém dvěma páry koní. Ti je odvezli na klenečský hřbitov.

„Šli jsme pro chlapce, zaskočili nás, zranili a dobili. S Bohem ženo, synu, otče a ostatní. Ať žije Osvobozené Československo a Sovětský svaz." Kuba

(Zakrvácený lístek s tímto textem byl nalezen za košilí Jakuba Krutiny.)

Turistické body v okolí

Červený vrch - přírodní památka
Přírodní památka • 939 m
Otov - lom
Lom • 966 m
Pařezov - pomník Mistra Jana Husa
Pomník • 995 m
Otov - rybník
Rybník • 1 km
Pařezov - rybník
Rybník • 2 km
Pohodnice (Abdeckerei)
Zaniklá obec • 2 km
Ždánov - lom
Lom • 2 km

Občanské body v okolí

Vlkanov
Železniční stanice • 2 km
SK Draženov
Fotbalové hřiště • 2 km
Nový Kramolín
Železniční stanice • 2 km
Sokol Postřekov
Fotbalové hřiště • 3 km
Mateřská škola Nový Kramolín
Škola • 3 km

Občerstvení v okolí

Ubytování v okolí