FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Česká Kubice - Bystřická alej

Tato alej byla v den 120. narozenin JanaVrby (v roce 2009) nazvána "Alejí Jana Vrby". Vzrostlá stromořadí – němí svědci pohnutých dějin – propůjčují místu zvláštní atmosféru opuštěnosti, zmaru, ale také nadčasovosti. Dubová alej je přibližně 800 metrů dlouhá, je zde celkem 86 dubů o výšce od 24 – 26 metrů. Věk stromů se odhaduje na 150 let. Nejvyšší dub v této aleji má obvod kmenu 4 metry. Délka aleje byla vyčištěna od napadaných dřevin a koruny stromů byly prořezány. Je odtud krásný pohled na Čerchov.

Bystřice, původním názvem Fichtenbach, je zaniklým sídlem v zalesněném údolí Chladné Bystřice. V dobách studené války se v objektu zámečku nacházela vojenská kasárna. Najdeme zde i poslední zbytky dřívějšího sklářského průmyslu.

  • Stromy
  • Klenčí pod Čerchovem

Turistické body v okolí

Bystřice / Fuchsova huť (Fichtenbach)
Zaniklá obec • 11 m
Bystřice - pomník padlým
Pomník • 13 m
Smrčí - přírodní rezervace
Přírodní rezervace • 1 km
Česká Kubice - Česká studánka
Studánka • 2 km
Dolní Folmava - smrk
Strom • 2 km
Zámeček
Zaniklá obec • 2 km
Ovčí Vrch (Schafberg)
Zaniklá obec • 2 km

Občanské body v okolí

Tři znaky / Drei Wappen (D)
Hraniční přechod • 2 km
Pod Třemi znaky / Brombeerriegel (D)
Hraniční přechod • 2 km
Ovčí vrch / Hochstrasse (D)
Hraniční přechod • 3 km
Folmava / Furth im Wald-Schafberg (D)
Hraniční přechod • 3 km
Česká Kubice, parking 1
Parkoviště • 3 km