FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Štráská huť (Strasshütten)

Štráská Huť se nacházela v lesích mezi dnes již zaniklou obcí Pleš a obcí Rybník. Osada byla pravděpodobně založena Volfem Jáchymem Lamingenem v roce 1580. První zmínky v munětínských matrikách jsou z roku 1629. Zdejší sklárna fungovala až do roku 1840, vyrábělo se zde především zrcadlové sklo, malé skleněné tabulky a čočky do oken. V blízkém okolí sklárny v průběhu její činnosti vyrostlo několik domků a doprovodné provozy sklárny. V roce 1837 je v osadě uváděno 8 domů obydlených 136 obyvateli. Po ukončení provozu sklárny se osada stojící uprostřed lesů rychle vylidnila. V roce 1913 zde již ve dvou domech žilo pouze 9 lidí, v roce 1930 v jednom domě čtyři lidi. V roce 1945 žil ve Štráské Huti pouze hajný Josef Wild se svou rodinou. Po druhé světové válce osada zaniká, ale i v současnosti zde lze najít důkazy někdejší sklářské činnosti. Ze zástavby zůstal panský dům, později využívaný jako hájovna. Štráská Huť patří k nejlépe dochovaným zbytkům historických skláren v Českém lese. V prostoru Štráské Huti byl v roce 1993 proveden archeologický výzkum. Byly zde nalezeny nejen základy sklárny využívané do r. 1840, ale též pozůstatky mnohem starší sklářské pece.

Období zániku: postupně po 1945
Důvod zániku: hraniční pásmo

Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Malý Zvon - přírodní rezervace
Přírodní rezervace • 657 m
Nad Hutí - přírodní rezervace
Přírodní rezervace • 915 m
Jánská Huť (Johanneshütte)
Zaniklá obec • 1 km
Velký Horšín (Gross Gorschin)
Zaniklá obec • 2 km
Václav, Rábov - pomník zaniklým obcím
Pomník • 2 km
Václav (Wenzelsdorf)
Zaniklá obec • 2 km
Stará huť - pamětní deska zaniklé obce
Pamětní deska • 2 km

Občanské body v okolí

Rybník / Stadlern (D)
Hraniční přechod • 4 km