FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Svatá Anna (Tannaberg)

Místo poblíž osady Hájek začalo vznikat již roku 1703 - dne 25.7. večer se kolem vrchu zvaného Tannaberg vracel domů nemocný učitel a regenschori ze Všerub František Payer. Náhle uviděl na vrcholu kopce jasnou záři. Ze zvědavosti se vydal nahoru a spatřil silné světlo vycházející přímo ze země. Když pak světlo zmizelo, pocítil Payer, že i jeho nemoc je náhle pryč. Učitel pak nechal na vrcholu kopce z vděčnosti postavit malou dřevěnou kapli zasvěcenou sv. Anně (k události došlo v předvečer jejího svátku), která se po třech letech stavby stala cílem mnoha poutníků z širokého okolí, z nichž velká část se na místě zázračně uzdravila, což přispělo k další popularitě místa. V letech 1712-17 nahradil z popudu všerubského faráře Schüebela nedostačující kapli velký poutní kostel zbudovaný v barokním stylu klatovským stavitelem Markem Antoniem Gilmettim. V letech 1725-27 byl interiér vyzdoben nákladnými freskami. R. 1723 nechal hraběcí rod Stadionů postavit u kostela poutnický dům (později hospoda s ubytováním) a r. 1747 faru s nadací pro dva kněze - od té doby se Tannaberg stal samostatnou farností. Od r.1816 fungovala na Tannabergu škola. V r. 1865 kostel úderem blesku vyhořel a přes rychlou opravu, při níž byla pod kostelem vyhloubena hrobka Stadionů, začal význam poutního místa upadat. V době 1. republiky byl u hostince přistavěn kulečník.

Po 2. sv. válce začalo celé místo propadat zkáze. V letech 1948-50 byla v kostele stáj pro koně vojáků, vnitřní vybavení bylo rozkradeno a zničeno a postupně byly strženy všechny objekty kolem. V 60.letech byl zpustošen interiér kostela i hraběcí hrobka. V uvolněném roce 1968 byla svatyně zčásti opravena a zohavené ostatky Stadionů si odvezli jejich příbuzní Schönbornové do Německa. Další část obnovy proběhla v letech 1978-79. Až v letech 1992-95 proběhla z iniciativy německých rodáků kompletní rekonstrukce kostela a byla obnovena tradice svatoanenských poutí.

Období zániku: 1945-1950
Důvod zániku: hraniční pásmo

Zdroje:
www.sudety.cpkp-zc.cz
www.zanikleobce.cz

Turistické body v okolí

Svatá Anna - pomník zaniklé vsi Myslív
Pomník • 7 m
Lípy na Tanaberku
Strom • 22 m
Tanaberk - sv. Anna
Kostel • 34 m
Tanaberk - altán
Jiný objekt • 64 m
Nová Ves - pomník Vojtěcha Retta
Pomník • 756 m
Brůdek - sv. Václav
Kostel • 1 km
U Mlýna
Zaniklá obec • 1 km

Občanské body v okolí

Mateřská škola Všeruby
Škola • 2 km
Základní škola Všeruby
Škola • 3 km
Všeruby u Kdyně (34507)
Pošta • 3 km
TJ Sokol Všeruby
Fotbalové hřiště • 3 km
Starec
Železniční stanice • 3 km