FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Horšovský Týn - středověké opevnění

Středověké opevnění Horšovského Týna je namalováno na jižní stěně kaple v dnešním arciděkanském kostele svatého Apolináře nad freskou 10 000 mučedníků. Celé vnitřní město bylo obehnáno hradbami a mělo na západě a na východě po jedné bráně. Západní bránu, zvanou Domažlickou, střežily dvě hranolové gotické věžě, kryté špičatými střechami. Východní bránu, zvanou Pražskou, chránila hranolová gotická bašta, přičemž při severní městské zdi možno na obraze rozeznat pět gotických bašt stejného tvaru. O jižní městské zdi víme, že byla nově zbudována po velkém požáru v roce 1547. Na obraze je možné při ní zjistit čtyři bašty, které jsou nižší než bašty při severní městské zdi.