FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
65 záznamů

Česká Kubice - penzion Krásnohorská

Manželé Wurscherovi ho založili r. 1896. Pro Českou Kubici to znamenalo ohromný kulturní přínos. Citace z kroniky Jana Hlaváčka:"Otevřením penzionátu Krásnohorská nastal na naší tiché vsi hned rušný život. Penzionát byl navštěvován inteligencí z Prahy a z Plzně, jezdily sem zábavné vlaky o nedělích a svátcích a přivážely 300 - 600 výletníků."Vrcholná éra penzionátu Krásnohorská byla v letech 1911 až 1913, kdy tu zpívalo tehdy proslulé Pěvecké sdružení moravských učitelů a hrálo Ševčíkovo kvarteto.Nedlouho poté manželé Wurscherovi uzavřeli činnost v penzionu, aby svou činnost obnovili po válce.Za 2. sv. války sloužil penzion jako polní nemocnice. Po válce byl zrekonstruován a do r. 1989 sloužil jako zotavovny ministerstva vnitra. Po r. 1989 přešel do správy obce a v současné době je majetkem Casina, které ho využívá pro ubytování svých zaměstnanců. Penzion Krásnohorská je třípatrová bílá budova se žlutým zdobením kolem oken. Na střeše je malá prosklená věžička.

Díly - usedlost čp. 44

Venkovská usedlost, nemovitá kulturní památka.

Díly - usedlost čp. 82

Venkovská usedlost - dvojdům. Nemovitá kulturní památka.

Domažlice - Baldovská čp. 19

Měšťanský dům čp. 19 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - Branská čp. 5

Měšťanský dům čp. 5 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - Branská čp. 56

Měšťanský dům čp. 56 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - domy na náměstí Míru

V centru města se nachází historické jádro s měšťanskými domy ze 14. až 16. století, dnes jsou součástí městské památkové rezervace.

Domažlice - domy v Hradské ulici

Mimo domů na náměstí zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích. Nejzachovaleji působí jižní fronta domů v Hradské ulici, části Vodní ulice a severní fronta domů ve Spálené ulici. Řada domů v bočních ulicích si dosud udržela malebné nádvorní štíty se starými dřevěnými pavlačemi.

Domažlice - domy v Kostelní ulici

Mimo domů na náměstí zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích, a to i v ulici Kostelní.

Domažlice - domy ve Vodní ulici

Mimo domů na náměstí zůstaly zachovány historické domy také v bočních ulicích. Nejzachovaleji působí jižní fronta domů v Hradské ulici, části Vodní ulice a severní fronta domů ve Spálené ulici. Řada domů v bočních ulicích si dosud udržela malebné nádvorní štíty se starými dřevěnými pavlačemi.

Domažlice - Havlíčkova čp. 84

Bývalá kovárna je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - Hruškova čp. 66 a 345

Měšťanské domy čp. 66 a 345 jsou nemovitými kulturními památkami města Domažlice.

Domažlice - Chodská rychta

Měšťanský dům čp. 66 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - Jiráskova čp. 43

Měšťanský dům čp. 43 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - měšťanská střelnice

Měšťanská střelnice je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - Msgre. B. Staška čp. 72 a 185

Měšťanské domy čp. 72 a 185 jsou nemovitými kulturními památkami města Domažlice.

Domažlice - náměstí

Domažlické obdélníkovitému náměstí (původně městské tržiště) vévodí 56 m vysoká nakloněná věž kruhového půdorysu patřící k arciděkanskému kostelu. Architektonicky hodnotné jsou gotické a renesanční domy s podloubími a klenutými mázhausy a pozdějšími barokními a rokokovými štíty. Nad průčelími vznikly zděné vikýře s okny a kladkami. Většina domovních štítů vznikla dodatečně v 2. polovině 19. století. K uchování zásob sloužily v domech hluboké poschoďové sklepy, dodnes dochované, i když některé byly v 60. letech zazděny. Historické jádro města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Domažlice - Spálená čp. 156

Měšťanský dům čp. 156 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - Spálená čp. 158

Měšťanský dům čp. 158 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.

Domažlice - Školní čp. 108

Měšťanský dům čp. 108 je nemovitou kulturní památkou města Domažlice.