FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
191 záznamů

Hlohovčice - kaple

Zděná klasicistní kaple s valbovou střechou z 1. poloviny 19. století.

Hluboká - sv. Antonín

Kaple sv. Antonína Paduánského na návsi v Hluboké je ve vlastnictví obce.

Holubeč - Panna Marie Bolestná

Jednoduchá drobná kaple P. Marie Bolestné vybudovaná na podélném půdorysu je ve vlastnictví obce.

Holýšov - hřbitovní kaple

První holýšovský hřbitov existoval již při postavení kostela v roce 1352 a nacházel se vedle něj. Nařízením Josefa II. byly hřbitovy ze středu obcí přemístěny na jejich okraje. Proto byl i v Holýšově tento hřbitov u kostela v roce 1789 zrušen a nový založen v místech, kde je dnes památník umučených ve druhé světové válce. Zde se pochovávalo až do roku 1929.V roce 1927 byly shromážděny lidské kosti ze starého hřbitova u kostela a převezeny na nový hřbitov, kde je hřbitovní kaple s pietní deskou se jmény občanů padlých v I. světové válce. Rekruti odcházející na vojnu se v období 1. republiky chodili této památce poklonit.

Holýšov - kaple

Kaple u holýšovského mlýna.

Horní Kamenice - sv. Jan Nepomucký

Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1902 je ve vlastnictví obce.

Horní Metelsko - sv. Martin

Kaple sv. Martina byla postavena v roce 1927 svépomocí a je ve vlastnictví obce.

Horoušany - kaple

Kaple v obci je ve velice špatném stavu, bez okna a dveří. Je z větší části v soukromé zahradě.

Horšovský Týn - Panna Marie

Kaplička P. Marie čtvercového půdorysu s plochou nepravou klenbou je ze druhé poloviny 18. století.

Horšovský Týn - Panna Marie

Kaple Panny Marie za městem.

Hradišťany - kaple

Místní kaplička.

Hradiště - sv. Petr

Kaple za vesnicí u lesa je z konce 19. století. K její opravě došlo v letech 1994–1995. Můžete nad ní vyjít po louce a rozprostře se Vám krásný pohled do krajiny kolem sebe. Nádherné, klidné místo. "Kaple sv. Petra byla postavena na místě vedle kamene, na kterém si měl podle pověsti odpočinout sv. Petr a kam již dříve přicházeli poutníci z okolí na svátek sv. Petra. Obec Hradišťská se starala o postavení kaple na tomto místě, a proto pronajala svoji honitbu panu rytíři Richardu Škodovi, t. č. majiteli velkostatku Kanického na 9 let. Ten se naopak zavázal kapli vystavěti. Povozy na stavbu dodala obec Hradišťská. V létě l. p. 1888 počalo se stavěti. Konzistoř Budějovická o výstavbě kaple podotýkala, že bezpochyby sv. Vojtěch, konající cestu z Říma, zde taktéž odpočinul. Na vnitřní úpravu věnovala obec Hradiště oltář, který postavil truhlář z Kolovče za 50 zlatých. Obraz na oltáři, jehož autorem je B. Kamaryt, farář z Deštné, představuje sv. Petra na kameni hradišťském, s pozadím krajiny hradišťské, kazatelnu s křížovou cestou věnovaly ženy hradišťské, děvčata menší pak roucho červené barvy v ceně 24 zlatých. Hradišťská obec se zavázala tuto kapli v dobrém stavu udržovati. Svěcení kaple, jakož i první služby Boží, což se 29. června 1889 odbývalo, byly ohlášeny na vůkolních farnostech. Sešlo se tu při slavnosti té při krásném počasí na 4000 lidí. Celá prostora až k lesu byla přeplněna. Z Osvračína přišlo sem procesí s dp. farářem Ludovíkem Lambertem, ke kterému se připojila procesí další. Z Úboče se zúčastnil dp. farář Josef Hladík, který přišel s velkým zástupem a hudbou. S velmi početným průvodem sem zavítal dp. farář z Milavče František Lang, a mnohá jiná četná procesí přišla. O 10. hodině bylo počato s výkonem svěcení kaple. Pak měl dp. farář z Osvračína slavnostní kázání, po jehož ukončení následovala zpívaná mše svatá. Odpoledne se konalo požehnání." (Informační tabule Obce Hradiště na kostele, 2000)

Hradiště - sv. Václav

Kaple z roku 1891 v obci.

Hraničná - Binhackova kaple

Binhackova kaple u zaniklé Hraničné.

Hříchovice - Panna Marie

Kaple Panny Marie, pomocnice křesťanů, je ve vlastnictví obce. Protokol o výstavbě kapličky byl sepsán 8. března 1906 při schůzi obecního výboru. Jak je patrné z nápisu na kříži, kaple byla téhož roku postavena. Lípy před kapličkou byly zřejmě zasazeny v roce stavby kaple.

Chalupy - kaple

Při cestě k Hyršovu je kaple opravená po roce 1990, o kterou se starali především neodsunutí Němci, kteří zůstali v Chalupách.

Chocomyšl - kaple

Opravená kaple nad Chocomyšlí obklopena stromy.

Chodov - sv. Jan Křtitel

Ve 2. polovině 18. století byla v centru obce Chodov postavena pozdně barokní kaple se zvoničkou.

Chodská Lhota - sv. Trojice

Při cestě z Chodské Lhoty směrem na Vítovky stojí u polní cesty malá kaplička pětiúhelníkového půdorysu. Je zasvěcena Svaté Trojici. Tuto kapličku nechal postavit Josef Koutník, rolník z Chodské Lhoty, jako poděkování Bohu za jeho uzdravení po těžkém úrazu. Kaplička byla postavena a vysvěcena v roce 1911. Vysvěcení provedl páter Gede z Loučimi. U této kapličky se zastavovali a modlili se účastníci procesí z našeho kraje do Nových kostelů v sousedním Německu. V posledních letech byly očitými svědky pozorovány v nočních hodinách nad kapličkou záhadné světelné úkazy. O tyto úkazy se zajímali i členové biotronického klubu z Plzně.