FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
65 záznamů
Tip na výlet

Stará Huť - nádraží bez kolejí

Stará Huť je součástí obce Nemanice a rozprostírá se v malebném údolí Nemanického potoka, krajině s velmi řídkým osídlením v důsledku dlouholeté izolace území v době studené války. Haltravský hřeben navíc tuto oblast odděluje od zbytku českého území. Za druhé světové války Nemanice nebyly součástí Protektorátu, ale byly „natrvalo“ začleněny do Německé říše. Tehdy se plánovalo prodloužení německé železniční tratě Cham – Waldmünchen přes Nemanice do Poběžovic. Nejprve byla vystavěna železniční stanice, obrat ve válce však zapříčinil, že Německo mělo jiné priority než výstavbu železniční infrastruktury. Trať nebyla dostavěna ani za komunismu a v současné době původní záměr již není aktuální.

Štítary - fara

Fara ve Štítarech je nemovitou kulturní památkou obce.

Trhanov - chudobinec

MUDr. Josef Thomayer se narodil jako prvorozený syn zahradníka na trhanovském zámku. Středoškolská studia absolvoval v Klatovech a potom odešel do Prahy, kde vystudoval medicínu. Po skončení studií pracoval nejprve jako chirurg, ale záhy se stal asistentem I. interní kliniky a později profesorem Karlovy univerzity. Profesor Thomayer byl zakladatelem českého vnitřního lékařství a významným a špičkovým odborníkem v diagnostice. Vyučil mnoho dalších výborných lékařů. Nikdy nezapomínal na chudé a v roce 1908 dal na vlastní náklady vystavět v Trhanově toto novorenesanční patrové stavení se slunečními hodinami jako chudobinec pro osoby nemocné, nezaopatřené a stářím sešlé. V roce 1927 ho věnoval do správy obce.

Újezd Svatého Kříže - fara

Místní fara je nemovitou kulturní památkou.

Všeruby - fara

Místní fara je nemovitou kulturní památkou.