FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
5 záznamů

Holýšov - objekt lehkého opevnění

Objekt byl rekonstruován skupinou nadšenců z turistického oddílu TOM 1202 v roce 2002. Vnitřek byl opraven do podoby před 2. světovou válkou a vybaven původním zařízením. Je zde instalována expozice věnovaná jak výstavbě české opevněné linie na Holýšovsku, tak bohatá fotodokumentace z válečné historie města včetně trojrozměrných předmětů. Objekt je přístupný po tel. domluvě s panem Janem Valešem.  

Horšov - obora

Oboru založil majitel horšovskotýnského panství Vilém starší Popel z Lobkovic, nyní je ve vlastnictví Plzeňského kraje a spravuje ji Školní statek Horšov. Památkově chráněný soubor tvoří poplužní dvůr, bývalý lovecký zámeček Annaburg, dům čp. 2, ohradní zeď s branami a čtyři sta hektarů velká plocha obory včetně soustavy rybníků s pozemky.

Horšovský Týn - míčovna

Míčovna v Horšovském Týně patří mezi nejstarší míčovny v České republice. Obdélný patrový objekt charakterizují rozměrná okna uzavřená dřevěnými žaluziemi. Patro si udrželo svoji starší úpravu s klasicistní výmalbou. Objekt vznikl patrně ve dvou stavebních fázích, když starší renesanční stavba byla zvýšena o mladší nástavbu patra. Míčovna je zmiňována již v roce 1622 při prodeji horšovskotýnského panství Trauttmansdorffům.

Malinová hora - opuštěný vojenský areál

Poměrně rozsáhlý bývalý vojenský areál, ve kterém sídlila v době totality Pohraniční stráž, je od pádu železné opony opuštěný. Pro chátrající budovy se od doby sametové revoluce nepodařilo najít jiné využití a vzhledem ke stupni devastace budov již nejspíše nezbývá nic jiného, než provést demolici. Obtížná dopravní obslužnost místa souvisí s chráněnými vodními zdroji v okolí Čerchova, které zásobují pitnou vodou nedaleký Waldmünchen. Oblast se stále více stává vyhledávaným cílem cyklistů na horských kolech. Poměrně náročný terén turistům nabízí jedinečné pohledy do krajiny Bavorského (Hornofalckého) lesa, Šumavy a Českého lesa. Areál se nachází na zpevněné cestě spojující cyklotrasu č. 36 s vrcholem Čerchova.

Tanaberk - altán

Lesní kamenný altán u kostela sv. Anny na Tanaberku je z roku 2009 a o jeho postavení se zasadilo Občanské sdružení Tanaberk, které se rozhodlo zkulturnit oblíbené poutní místo na Všerubsku (slavnostně bylo otevřelo v rámci Česko-bavorských slavností).