FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

km
Zrušit
159 záznamů

Babylon - pomník padlým

Pomník padlým v 1. sv. válce.

Tip na výlet

Baldovské návrší - vítězství husitů

V této krajině pod hradbami královského města Domažlic se odehrála v srpnu 1431 bitva, v níž husitská vojska obrátila na útěk 5. křižáckou výpravu proti kacířským Čechům. Dne 1. srpna opustila tato výprava Norimberk a vnikla do Čech. Po marném obléhání Tachova zamířili křižáci ve třech proudech k husitským Domažlicům. Toto obležené město se ocitlo v tísni a netrpělivě očekávalo pomoc. Prokop veliký shromáždil svá vojska u Karlštejna a již 13. srpna stál se svými u Chotěšovského kláštera. Ostrým pochodem vyrazil Domažlicům nápomoc. Dne 14. srpna vystoupil kardinál Julián Cesarini na blízké návrší, aby se svým doprovodem posoudil bojovou situaci. Překvapil je pohyb křižáckých útvarů na ústupové cestě do všerubského průsmyku. Byla to nedojednaná operace, která měla přemístit některé oddíly vstříc očekávanému husitskému útoku. Mnozí křižáčtí vůdcové to pokládali za počátek ústupu a posléze útěku před obávaným nepřítelem, jehož bojovníci se již zdálky blížili se zpěvem o božích bojovnících. Křižáků se zmocnila obrovská panika. Přes rozkazy, hrozby i prosby velitelů se dali na zmatený úprk. Jejich hlavní proud se valil ke hradu Rýzmberku a k pohraničnímu lesu. Sám kardinál byl vyveden v přestrojení za prostého bojovníka za pomezní hvozd až u tvrze opálky. Pod Rýzmberkem se utkala husitská jízda s malým odporem kardinálovy gardy, kterou pak pronásledovala až za hrad Pušperk. Husitské vojsko zvítězilo bez větších ztrát nad velikou přesilou a zmocnilo se značné kořisti. Po tomto domažlickém triumfu byl prokop veliký uznán za rovnocenného účastníka i jednání basilejského koncilu. V roce 1931 bylo vzpomenuto této slavné historické události oslavou, při níž byly do základu plánovaného památníku na tomto místě, kde podle tradice zmatený kardinál Cesarini ztratil svůj klobouk, vsazeny kameny z jiných husitských bojišť. Pomník by po bezmála devadesátileté době dokončen v roce 2015. Je odtud překrásný rozhled do okolí, na Domažlice a hřeben Českého lesa.

Bělá nad Radbuzou - památník amerických vojáků

Vždy připraven! Heslo, které bylo možno před více než šedesáti lety spatřit na rukávech uniforem amerických kavaleristů. Jednalo se o vojáky 2. jezdecké skupiny, kteří zde koncem dubna a na počátku května roku pětačtyřicátého plnili rozkaz, vydaný jejich velitelem. Byla to zcela ojedinělá a mimořádná akce v historii jejich činnosti na evropském bojišti. Spočívala v osvobození uvězněných válečných zajatců a zároveň i v záchraně několika stovek ušlechtilých koní. Proto v duchu uvedeného motta – vždy připraven – byli pro tuto akci skvěle vycvičeni. Ve svých srdcích ho nesli svobodník Raymond E. Manz a technik 5. třídy Owen W. Sutton, jejichž jména jsou na věčnou památku uvedena na památníku padlým v Bělé nad Radbuzou. Byli připraveni jak k boji, tak i k tomu, že položí svůj život za svobodu porobených národů a osvobození Evropy od fašistického nepřítele. Místo, kde závěrečná část kréda byla pro ně beze zbytku naplněna leží nedaleko odtud. Stalo se to na lesní cestě, směřující po zelené turistické značce na Karlovu Huť, Valdorf a Pleš k hraničnímu přechodu do Bavorska. Pro oba vojáky se osudná pětihodinová bitva odehrála 30. dubna 1945 na okraji dnes již zaniklé obce Rosendorf (Růžov). Při této akci byl zabit svobodník Manz a druhého dne zemřel v nemocnici na následky těžkých zranění i technik 5. třídy Sutton. Dle přání rodiny byly po skončení války pozůstatky obou padlých amerických vojáků převezeny do jejich rodných míst a důstojně uloženy na hřbitovech v Toledu v Ohio a v Kinstonu v Norh Carolina v USA. 28. dubna roku 2006 byla v místech, kde se bitva skutečně odehrála odhalena pamětní deska. Je umístěna na základových rozvalinách původního hospodářského stavení.

Bernartice - pomník padlým

Pomník padlým v Bernarticích.

Bezděkov - pomník padlým

Pomník padlým v Bezděkově.

Božkovy - pomník padlým

Pomník padlým v 1. sv. válce.

Brnířov - památník Antonína Švehly

Památník Antonína Švehly na návsi v Brnířově s textem: "Švehlově památce 1935". Antonín Švehla byl dlouholetým předsedou Agrární strany - Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu. Agrární strany byla pravicovou konzervativní politickou silou, kterou podporovali nejen sedláci, ale i živnostníci. Po druhé světové válce byla zákonem rozpuštěna pod záminkou kolaborace s okupanty. Švehlovi nástupci byli uvězněni a venkov ovládla komunistická strana se svým programem.

Buková - pomník padlým

Pomník padlým v Bukové.

Bystřice - pomník padlým

Pomník padlým v 1. světové válce ze zaniklé obce Bystřice.

Capartice - pomník cesty Jiřího Stadiona

Pomník upomíná na Jiřího, hraběte ze Stadionu, který na svých pozemcích nechal vybudovat turistickou cestu na nejvyšší vrchol Českého lesa – Čerchov.

Čečovice - pomník padlým

Pomník padlým v Čečovicích.

Čermná - pomník padlým

Pomník padlým v Čermné.

Česká Kubice - pomník padlým

Pomník padlým 1. světové války.

Dehetná - památník osídlení obce

Pomník v obci Dehetná s nápisem „Památník osídlení obce Dehetná 1945“.

Díly - pomník

Památník západně od Dílů.

Díly - pomník padlých

Památník padlým v první světové válce z obce Nový Postřekov (dnes Díly).

Dolní Kamenice - pomník padlým

Pomník padlým 1. i 2. světové války.