FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Hradiště

Obec Hradiště leží se severovýchodně a přibližně 11 km od města Domažlice.

Historie

R.1382 se majitelem Hradiště stal Ješek Kozí hlava z Pnětluk. V polovině 15. století vlastnila jistá práva na Hradiště Anna z Chřínova. Už od počátku 16. století byla ves rozdělena mezi více majitelů. Část patřila ke statku Lštění, část byla vložena do desek zemských jako součást statku Chocomyšl.

Také Berní rula (r. 1654) uvádí Hradiště rozdělené na dva díly. První díl (9 sedláků a 2 chalupníci) patřil ke statku Srbice a Únějovice Jana Karla Žákavce. Tato část byla už v r. 1656 připojena ke statku Kanice. Druhý díl (2 sedláci) patřil královskému městu Domažlice.

Stejně rozdělené figuruje Hradiště i v Tereziánském katastru (1757). Část vsi (14 hospodářů a kovář) patřila ke statku Kanice, který patřil Janu Josefovi Hildprandtovi z Ottenhausen. Pro něj byli poddaní z Hradiště povinni dva až tři dny v týdnu robotovat. Pro zbylé 4 hradišťské hospodáře bylo vrchností město Domažlice, kterému zde kromě vrchnostenských práv patřil i mlýn s jedním kolem, stoupou a pilou. Ve vsi je zmiňována i krčma. V jedné chaloupce na selské usedlosti žil Žid, který se živil obchodem s plátnem, peřím a kůžemi.

Správně zůstalo Hradiště rozděleno až do roku 1850. Podle Sommerova topografického popisu z r. 1839 příslušelo 11 domů s 67 obyvateli k panství města Domažlice, 64 domů s 399 obyvateli pak ke statku Kanice.

V r.1850 se Hradiště stalo samosprávou obcí okresu Kdyně (později Domažlice).

R. 1862 zde žilo 380 českých obyvatel v 69 domech a 4 izraelité. Ves byla přifařena i přiškolena ke Lštění.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V obci najdeme obecní úřad, penzion a knihovnu. Hradiště je dnes plynofikováno a připojeno k vodovodnímu řadu. Dopravní obslužnost je zajištěna pravidelnými autobusovými linkami. Přímo v obci mají návštěvníci možnost stravování a ubytování ve zdejším penzionu.

Kulturní a společenský život organizuje v Hradišti Sbor dobrovolných hasičů, který má více jak stoletou tradici. Sbor vykonává požární ochranu, pomáhá obecnímu úřadu v údržbě veřejných prostranství a pořádá pro své spoluobčany mnoho zábavních akcí. Oblíbené jsou například hasičské soutěže, pouťové zábavy, sportovní turnaje, dětský den, či rozloučení s prázdninami.

Turistické body v okolí

Hradiště - roubenka
Roubenka • 33 m
Hradiště - roubenka čp. 8
Roubenka • 34 m
Hradiště - sv. Václav
Kaple • 46 m
Hradiště - roubenka
Roubenka • 59 m
Hradiště - pomník padlým
Pomník • 70 m
Hradiště - roubenka čp. 4
Roubenka • 102 m
Hradiště - roubenka
Roubenka • 212 m
Hradiště - sv. Petr
Kaple • 1 km

Občanské body v okolí

Hradiště - koupaliště
Koupaliště • 241 m
Hradiště - hřiště
Fotbalové hřiště • 263 m
Kanice - koupaliště
Koupaliště • 1 km
Stanětice - koupaliště
Koupaliště • 3 km
Úboč (34512)
Pošta • 4 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Hradiště)