FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Chodská Lhota

Středem obce prochází silnice od Hluboké směrem na Loučim. Chodská Lhota leží 4,5 km od města Kdyně.

Historie

Chodská Lhota patří mezi jedenáct nejstarších chodských vsí, které jsou uvedeny v listině krále Jana Lucemburského z 16. března 1325. Tam se o nich píše jako o strážních vsích při obou stezkách domažlických, na jihozápadní hranici Českého státu. Je to první písemná zmínka o vsi Lhotka Villa Chodonum. Je ale předpoklad, že obec vznikla při kolonizační vlně již v desátém století.

Stejně jako ochrana hranic, tak i funkce Chodů posléze začala ztrácet svůj význam. Současně s tím se i jejich výsady stávaly přežitkem, který vrchnost nechtěla trpět a začala Chody na jejich právech zkracovat. To samozřejmě vedlo k mnoha sporům, které mezi obyvateli chodských vesnic a vrchností propukly. K nejznámějšímu povstání Chodů došlo v letech 1692 - 1695. Pro hrdý lid však skončilo porážkou a jeden z vůdců povstání Jan Sladký Kozina z Újezda byl popraven. Přesto boj Chodů za uznání svých práv a svobod skončil až roku 1777.

V berní rule z roku 1654 je Lhota uváděna jako součást panství Újezd sv. Kříže. V tereziánském katastru z druhé poloviny 18. století je uvedeno, že ves Lhota měla 58 hospodářů, 3 mlynáře, 4 tkalce, krejčího, ševce, bednáře a mistra kovářského. Ve vsi tehdy byly rybníky na čtyři kopy ryb. V té době spadá Lhota pod panství Kout - Trhanov v majetku Stadionů. Lhota byla přifařena k Loučimi, kam také chodili děti do školy až do roku 1827, kdy se začalo vyučovat ve Lhotě. V roce 1877 si Lhotští postavili školu, zprvu jednotřídní, později dvojtřídní.

V roce 1899 byl ve Lhotě založen Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1928 byla započata stavba zdejší sokolovny, téhož roku byl do Lhoty zaveden elektrický proud.

Název Lhota vznikl pravděpodobně od slova lhůta, což znamenalo, že dotyčná ves byla po smluvenou dobu (lhůtu) osvobozena od placení všech daní a poplatků. Byla to dočasná odměna (úleva) za práci s vymýcením lesa, obděláním půdy a založením vsi. V některých historických pramenech se vyskytuje německý název Mehlhut.

Název vsi Lhota, Lhotka byl v minulosti dosti rozšířen, a proto se později k tomuto názvu často připojoval přívlastek podle tvaru vsi, její polohy, nebo příslušenství k vrchnosti. Současný název Chodská Lhota je používán od roku 1945.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Většina obyvatel produktivního věku dojíždí za prací do Domažlic, Kdyně a Klatov. Někteří pracují na zdejší zemědělské farmě. Děti od prvního do pátého ročníku dojíždí do školy v Pocinovicích, starší žáci dojíždí do školy ve Kdyni.

Chodská Lhota disponuje slušnou občanskou vybaveností, funguje tu vodovod, plynofikace, knihovna, autobusová a vlaková zastávka, mateřská škola. Obyvatelstvo může využívat zdejší prodejny, stravovací a ubytovací zařízení.

Dříve obec Chodská Lhota spadala pod střediskovou obec Pocinovice, po roce 1990 se osamostatnila a má svoji vlastní samosprávu.

Občanské body v okolí

Mateřská škola Chodská Lhota
Škola • 18 m
FK Sokol Chodská Lhota
Fotbalové hřiště • 308 m
Chodská Lhota
Železniční stanice • 1 km
Dobříkov na Šumavě
Železniční stanice • 2 km
Hluboká - koupaliště
Koupaliště • 2 km

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Chodská Lhota)

Spádové obce

  • Blahníky
  • Chodská Lhota
  • Štefle
  • část Výrova