FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Křenovy

Obec Křenovy se nachází přibližně v polovině cesty mezi městy Horšovským Týnem na západě a Staňkovem na východě.

Historie

Mohylová pohřebiště v této lokalitě svědčí o osídlení již ve střední době bronzové. První písemná zmínka pochází z roku 1379, je to v berním rejstříku Plzeňského kraje ve tvaru Chrzenow. Tehdy byla ves rozdělená, jeden díl držel vladyka Svach, druhý náležel ke Krchlebům. V roce 1390 koupil část Křenov klášter v Kladrubech. Část klášterního zboží byla v 16. století zastavena statku v Puclicích. Ještě v Tereziánském katastru je uvedena příslušnost Křenov ke statku Puclice. Ve vsi je uvedeno celkem 11 hospodářů, jeden pekař, dále jeden hostinský a jeden mlynář na panském mlýně.

Později koupil rod Trauttmansdorffů statek Puclice, tedy i Křenovy a připojil je k panství Horšovský Týn. Ještě před zavedením povinné školní docházky v roce 1774 navštěvovaly křenovské děti školu ve Staňkově, kam příslušeli i katoličtí farníci. Při zavedení obecního zřízení se staly Křenovy samostatnou obcí, a to do roku 1869, kdy se stala ves osadou obce Puclice. Od roku 1890 byla již opět samostatnou obcí, tehdy oficiálně označovanou Křenova, později Křenov a až po roce 1910 Křenovy. Obec tehdy obývalo 244 lidí (maximální počet byl zaznamenán v roce 1900, a to 264 obyvatel).

Za zmínku stojí také výstavba kaple sv. Václava v roce 1926. Byla postavena na náklad obce a s přispěním dobrovolných dárců na místě staré kapličky, zasvěcené panně Marii. Od tohoto roku bývají v Křenovech na Václava poutě. Nepříjemné události spojené s první a druhou světovou válkou se nevyhnuly ani Křenovům. V té první padlo 12 mužů z Křenov a roku 1938 jim byl odhalen pomník. Ve druhé světové válce se Křenovy staly po připojení Sudet k Říši pohraniční obcí. Konec války znamenal pro Křenovy osvobození americkou armádou v květnu 1945.

Dnes jsou Křenovy samostatnou obcí, ve které je trvale hlášeno 143 obyvatel.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Jediným aktivním zájmovým spolkem v Křenovech je místní Sbor dobrovolných hasičů, jehož ustanovující schůze se konala již v roce 1933. Sbor se pravidelně účastní okrskových soutěží v požárním sportu, vykonává preventivní činnost a pořádá hasičské plesy a taneční zábavy. Kromě těchto aktivit se hasiči podílí na postupném zvelebování obce, starají se o požární nádrž, venkovní hřiště i o společenskou klubovnu.

Turistické body v okolí

Křenovy - pomník padlým
Pomník • 24 m
Křenovy - sv. Václav
Kaple • 33 m
Křenovy - pomník první písemné zmínky o obci
Pomník • 45 m
Křenovy - minimuzeum vah
Muzeum • 273 m
Vyhlídková věž Puclice
Věž, rozhledna • 1 km
Puclice - židovský hřbitov
Židovský hřbitov • 1 km
Vránov - sv. Jakub
Kaple • 2 km
Vránov - pomník
Pomník • 2 km

Občanské body v okolí

Křenovy
Železniční stanice • 500 m
Mateřská škola Puclice
Škola • 2 km
Semošice - Peřina
Železniční stanice • 2 km
Osvračín
Železniční stanice • 3 km
TJ Sokol Hlohová
Fotbalové hřiště • 3 km

Ubytování v okolí

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Křenovy)