FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Meclov

Obec Meclov se nachází v jihozápadních Čechách, při silnici první třídy vedoucí na hraniční přechod Folmava, mezi městy Horšovský Týn a Domažlice.

Historie

První osídlení oblasti Meclova je již pravěké. Podle poznatků z vykopávek vedených v letech 1960 - 1970 osídlili toto území lidé českofalcké mohylové kultury. Toto osídlení spadá do starší a především do střední doby bronzové, tedy zhruba 1500 let před n.l..

Dnešní Meclov se však nachází jinde. Oblast pravěkého osídlení leží asi 300 m jihozápadním směrem mezi Meclovem a Březí. V těchto místech byla také nalezena řada předmětů z období husitských válek (meče, úlomky zbraní apod.).

První věrohodná zpráva, písemný doklad, se nachází v listinném falzu kladrubského kláštera a datuje se do roku 1115. Meclov je jmenován mezi dalšími 25 obcemi jako majetek kláštera, tím také zůstal až do roku 1313. Tehdy se Meclov stává majetkem vladyky Racka z Prostiboře. V průběhu 13. a 14. století kolonizovali české pohraničí němečtí sedláci. Do Meclova přišlo osm rodin z vesnic dnešního bavorského okresu Landau (potomci těchto kolonizátorů žili v Meclově až do poválečného vyhnání).

Roku 1379 se Meclov stává součástí poběžovického panství. V roce 1459 kupuje toto panství, a tedy i Meclov, Dobrohost z Ronšperka. Ten také nechává v Meclově postavit gotický zděný kostel místo bývalého kostela dřevěného. Jeho následovník Zdeněk Dobrohost z Ronšperka byl mužem neblahé pověsti. Stal se příhraničním loupeživým rytířem, kterého vyhnal až pan Lev z Rožmitálu. Od roku 1543 je Meclov pánů ze Švamberka. Na krátký čas (v letech 1599 - 1625) působil v Meclově dle vyznání vrchnosti luteránský farář. Po Bílé Hoře koupil zkonfiskované panství Severín Táhlo z Herštejna, kostel v Meclově opět pokatoličtil (1625). Od roku 1659 patří panství Davidu Norbertu Pachtovi z Rájova. Dalších 200 let se majitelé rychle střídají, jediná zaznamenáníhodná událost je zvýšení kostelní věže.

Od roku 1850 je Meclov správně samostatnou obcí politického okresu Horšovský Týn. Od 70.let devatenáctého století se v Meclově těží živec. Obec bohatne a roste i počet obyvatel. V roce 1900 je uvedena do provozu železniční trať Staňkov - Poběžovice se zastávkou v Meclově a již dva roky zde funguje poštovní úřad. V roce 1920 žije v Meclově 773 obyvatel především německé národnosti. Po 2.světové válce bylo vyhnáno 559 Němců. Ti byli nahrazeni dosídlenci, ať už z vnitrozemí, či z Volyně. Dnes má Meclov zhruba 540 stálých obyvatel, je samosprávnou obcí.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

V Meclově funguje malotřídní základní škola, mateřská škola, knihovna a pošta. Nechybí Sbor dobrovolných hasičů, chovatelé a fotbalový klub.

Během roku se v obci koná bezpočet kulturních a společenských akcí, mezi nejoblíbenější patří například dětský den, karneval, setkání důchodců, hasičský bál, vítání občánků, oslavy masopustu či výstava drobných chovatelů.

Turistické body v okolí

Meclov - synagoga
Synagoga • 55 m
Meclov - pomník padlým
Pomník • 449 m
Meclov - sv. Michael
Kostel • 456 m
Meclov - sv. Jan Nepomucký
Kaple • 564 m
Mračnice - Nejsvětější Trojice
Kaple • 2 km
Ohnišťovice - zvonička
Zvonička • 3 km
Němčice - sv. Josef
Kaple • 3 km
Polžice - sv. Petr
Kaple • 3 km

Občanské body v okolí

Meclov (34521)
Pošta • 91 m
Základní škola Meclov
Škola • 411 m
Mateřská škola Meclov
Škola • 411 m
Meclov
Železniční stanice • 695 m
Mašovice
Železniční stanice • 2 km

Občerstvení v okolí

Ubytování v okolí

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Meclov)

Spádové obce

  • Bozdíš
  • Březí
  • Jeníkovice
  • Mašovice
  • Meclov
  • Mračnice
  • Mrchojedy
  • Němčice
  • Třebnice