FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Močerady

Obec Močerady leží 4 km jižně od Staňkova.

Historie

První písemné záznamy o obci pocházejí ze začátku dvanáctého století. Klášter Benediktýnů v Kladrubech založený r. 1108 od knížete Svatopluka byl dostavěn r. 1115 od knížete Vladislava. Darovány mu byly celé vsi: Meclov, Kladruby, Buková, Poděvousy, Močerady, aj.

1513 patřily Močerady Janu Bohuchvalovi z Hrádku a spadaly pod tvrz Lštění. Eliška z Hrádku se vdala za Diviše Černína z Chudenic a ten se tak roku 1528 stal pánem nad Lštěním. Od pánů z Roupova koupil Václav Lev Žákavec vsi Močerady, Srbice, Koloveč. A až do dob nejnovějších byly pak majetkem rodu Černínů z Chudenic, kteří roku 1711 koupili statek Močerady od zadlužených hrabat z Bubna.

Od roku 1751 patřily Močerady do nově vytvořeného Klatovského kraje. Chudenické panství, které v tom roce spravoval hrabě Prokop Vojtěch Černín, bylo ohraničeno na jihu vesnicemi Vílov a Úsilov, a táhlo se přes Oprechtice, Úboč, Koloveč a Osvračín po nejseverněji položené Močerady.

1771 a 1772 nastala v Močeradech po pruských válkách bída, hlad a nakažlivé nemoci mezi lidmi a dobytkem, takže skoro všechno obyvatelstvo vymřelo nebo se odstěhovalo ponechavše svůj majetek osudu. Po nich se usadili na převážně zpustlých živnostech noví přistěhovalci, jež se od předešlých usedlíků značně lišili mravem, nářečím i výrazy. "Noví přestěhovalci náleželi ke kmeni Buláků, který v nížině Radbuzy v údolí Staňkova měl svá místa. Buláci se od lidí z chudenického panství lišili štíhlým vzrůstem, dlouhými kabáty a vlasy až k ramenům."

V roce 1851 odkoupili obyvatelé obce od chudenického panství rybníky v obci za cenu 600 zlatých. Byly v nich pěstovány ryby, které se každým rokem na podzim v listopadu okolo sv. Martina lovily.

Roku 1862 měly Močerady 31 domků a 179 lidí.

Obyvatele obce sužovaly rozsáhlé požáry. Jeden se udál koncem roku 1880.

Zdroje: webové stránky obce a www.mistopisy.cz

Současnost

Uprostřed vesnice je oválná náves se dvěma rybníky. V obci se nachází obecní úřad, v centru stojí hasičárna, vedle které si místní mládež svépomocí vybudovala klubovnu.

Turistické body v okolí

Močerady - Panna Marie
Kaple • 39 m
Hlohová - kaplička
Kaple • 2 km
Hlohová - pomník padlým
Pomník • 2 km
Hrad u Osvračína
Hrad • 2 km
Osvračín - hřbitovní kaple
Kaple • 2 km
Mimov - Panna Marie Pomocná
Kaple • 2 km
Hlohová - sv. Jiljí
Kostel • 2 km
Nové Dvory - kaple
Kaple • 2 km

Občanské body v okolí

TJ Sokol Osvračín
Fotbalové hřiště • 2 km
Osvračín (34544)
Pošta • 2 km
TJ Sokol Hlohová
Fotbalové hřiště • 2 km
Základní škola Osvračín
Škola • 2 km
Mateřská škola Osvračín
Škola • 2 km

Ubytování v okolí

Doprava

Zadejte, odkud chcete vyrazit, a my zjistíme spoje pomocí IDOS.cz.

Počasí

Počasí (Močerady)

Spádové obce

  • Močerady
  • Nové Dvory