FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

JUDr. Braun Erich

  • 31. květen 1903, Bertheim (SRN)
  • 26. duben 1989, Furth im Wald
  • vládní komisař (Domažlice, Furth im Wald)

Advokát ve Furthu. V Domažlicích bydlel na náměstí, čp. 132. Do funkce vládního komisaře nastoupil po Matěji Karbanovi 1. 4. 1940 a setrval v ní do 28. 6. 1944, kdy byl povolán k výkonu vojenské služby v německé armádě. Člen NSDAP. Po něm nastoupil Martin Winkel. Syn JUDr. Adolfa Brauna a Line, rozené Leipoldové.

Zdroj: www.mekbn.cz