FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Bucha František X.

  • 6. prosinec 1910, Dolany
  • 11. listopad 2000, Třemošná
  • vlastivědný pracovník, spisovatel, novinář, estetik, autor odborných publikací (Chodsko)

Syn řídícího učitele. Vystudoval lékařství (doktorát nesložil), věnoval se vlastivědnému bádání, estetice a novinářství. Od r. 1939 pracoval jako literát na volné noze. Byl pravidelným dopisovatelem týdeníku Posel od Čerchova. Považoval se za přítele Chodska, přátelil se s J. Paroubkem, F. Michlem, K. Kunešem a celou rodinou Špillarovou. Spoluzakládal Baarovu společnost, přispíval do jejího Věstníku, ohlas měly Chodské besídky. Za literární studii o Jaroslavu Špillarovi obdržel druhou cenu Klostermannova fondu při Literárně uměleckém klubu. Po 2. světové válce byl komunisty vězněn, po propuštění z vězení nesměl publikovat. Nejdřív pracoval v pekárně, později kontroloval sváry na ropovodu. Publikovat začal znovu až po r. 1989. Podle databáze Muzea Chodska se narodil 9. 12. 1910.

Zdroj: www.mekbn.cz