FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Cvačka Jakub

  • 12. červenec 1903, Trhanov
  • 16. listopad 1970, Domažlice
  • učitel, ředitel školy, básník, kronikář, kulturní pracovník, spisovatel, národopisec, regionalista (Újezd, Mrákov, Postřekov, Klenčí pod Čerchovem, Chodsko)

Absolvoval domažlické gymnázium, kde se spřátelil s J. Š. Baarem. Sbíráním chodských pověstí se začal zabývat již ve dvacátých letech Sbíral především pověsti o Janu Sladkém Kozinovi. Výsledky svých sběrů kozinovské tradice otiskl v časopisu Plzeňsko roč. 6-8 pod názvem Vo Kozinovi ha Lomikarovi. Roku 1946 vydal Cvačka knižní publikaci o kozinovských pověstech Vo Kozinovi ha vo Lomikarovi. Působil jako učitel na Chodsku, V Mrákově, Klenčí, Postřekově, jako ředitel národní školy v Újezdě. Zemřel v domažlické nemocnici. Pozn.: Kunc uvádí rok úmrtí 1971, Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995 a J. P. Holý rok 1970.

Zdroj: www.mekbn.cz