FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Baar Josef

  • 31. říjen 1835, Klenčí pod Čerchovem
  • 15. prosinec 1907, Putim
  • spisovatel, duchovní, kaplan, katecheta, farář (Písek, Putim)

Kaplan a katecheta v Písku, farář v Putimi. Studoval gymnázium v Plzni, bohosloví v Českých Budějovicích, kde se stal důvěrným přítelem Václava Čeňka Bendla. Autor náboženských her a spisů (např. Mladí pastýři betlémští - hra pro dítky; Malí vojáci, aneb Kdo neposlouchá, bývá bit). Napsal malý spisek o historii Jana Sladkého Koziny. Kozinovi je věnována i práce, která měla vyjít podle E. Felixe v píseckých Zlatých listech pravděpodobně v 70. - 80. letech 19. stol. Přispíval do časopisů Poutník od Otavy, Otavan, Prácheň, do Kuldovy Posvátné kazatelny v Olomouci, do níž psal četné řeči a kázání, do Zlaté knihy dívek českých v Písku. Věnoval se sadařství, včelařství a hedvábnictví, založil spolek sadařský pro jižní Čechy se sídlem v Písku a stal se i jeho starostou. Na hospodářské škole v Písku přednášel o hedvábnictví. Roku 1885 se stal farářem v Putimi. Byl strýcem J. Š. Baara.

Zdroj: www.mekbn.cz