FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Baarová Hančí (Šafránková, Anna)

  • 16. červen 1910, Klenčí pod Čerchovem
  • 18. květen 1947, Praha
  • spisovatelka (Praha)

Prozaička 30. a 40. let 20. století. Autorka románů Na sluneční straně (1943, 1946) a Chodská romance (1941). Rodiče Martin Baar a matka Marie rozená Hostreiterová pocházeli z Klenčí. Dne 2. června 1941 byla v Praze Smíchově oddána s Bohumilem Šafránkem, kancelářským oficiálem zemského úřadu (nar. 24. 9. 1910 ve Stradonicích, okr. Beroun. Otec Klement Šafránek a matka Emilie, rozená Výšková). Jaroslava Štěpánková (znalkyně Baarova díla) si matně vzpomíná, že byla několikrát u ní ve Kdyni. Další pamětnice p. Z. Medková (Holubová) měla její dopisy. Dle ní byla dlouho vězněna za 2. Světové války, podle dalších zdrojů byla vyšetřována a vězněna i po 2. světové válce. Prý se dobře znala se spisovatelem Karlem Čapkem. V Lidových novinách na pokračování vyšly její dvě práce Biskup a Od pramene. Po r. 1945 začala vycházet, rovněž na pokračování, práce Po pěšinkách rodného kraje - tato práce zůstala ovšem nedokončena.

Zdroj: www.mekbn.cz