FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Bartošek Ota

  • 2. květen 1908, Hranice na Moravě
  • 21. duben 1943, Berlín
  • odbojář, důstojník, politický vězeň, oběť nacismu (Domažlice)

Člen domažlického protifašistického odboje, spolu s J. Herklocem patřil k nejbližším spolupracovníkům zakladatelů Obrany národa v západních Čechách. Nadporučík 6. hraničářského praporu v Domažlicích. Napojen na ilegální organizaci 3. junáckého oddílu starších, zatčen 5. března 1940, popraven spolu s JUDr. A. Žlábkem a J. Procházkou roku 1943 v Berlíně. Pozn.: Podle databáze Muzea Chodska popraven 5. 3. 1940.

Zdroj: www.mekbn.cz