FAQ Chyba, návrh nebo dotaz?

Chodsko.net

Chodsko.net

portál o současném i minulém dění v okolí Domažlic

Bernard Jakub

  • 23. listopad 1886, Díly
  • 29. květen 1918
  • voják (Díly, Rumburk)

Popraven 29. května 1918 za účast v Rumburské vzpouře. Jednalo se o protiválečné vystoupení českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády. Vzpoura vypukla 21. května 1918 v severočeském městě Rumburk. Odepření poslušnosti bylo vyvoláno zejména špatným zásobováním, nevyplacenými žoldy a šikanou německých důstojníků.

Zdroj: www.mekbn.cz